Przegląd Przyrodniczy XII/1-2/2001

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0029

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XII/1-2/2001

Treść

ARTYKUŁY
Mszaki miejskich parków i cmentarzy Wrocławia.
Róże Gorców.
Stan populacji listery jajowatej Listera ovata (L.) R. Br. w parku przypałacowym w Turwi (Wielkopolska).
Wstępna analiza fauny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Drawieńskiego Parku Narodowego.
Nowe i rzadko spotykane miernikowce (Lepidoptera: Geometridae) w polskich Sudetach.
Waloryzacja faunistyczna wybranych dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Ptaki lęgowe rezerwatów leśnych "Jodły Ostrzeszowskie" i "Pieczyska" w latach 1998 i 1999.
O celowości osiedlania bobra europejskiego Castor fiber L. w Sudetach - przykład Gór Bystrzyckich.
Jaskinia Niedźwiedzia jako jedno z najcenniejszych stanowisk nietoperzy na Dolnym Śląsku.
Możliwości rozwoju różnych form turystyki w zachodniej części Karpat - na przykładzie Nadleśnictwa Węgierska Górka.
Wykorzystanie zadrzewień śródpolnych przez drobne ssaki.
Jezioro Borówie (Puszcza Zielonka) - ocena hydrobotaniczna w aspekcie antropopresji.
NOTATKI
Nowe stanowisko Wolffia arrhiza (L.) Wimm. w mezoregionie Równina Pyrzycko-Stargardzka.
Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) w Ińskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Zachodnie).
Występowanie kląskawki Saxicola torquata w Kotlinie Toruńskiej i Płockiej w latach 1990-2000.
Nowe stanowisko wodniczki Acrocephalus paludicola na Równinie Kurpiowskiej.
Obserwacja czajki towarzyskiej Vanellus gregarius na Ziemi Lubuskiej.
Obserwacje rzadkich ptaków drapieżnych na Ziemi Lubuskiej w 2000 roku.
Przelot ptaków drapieżnych jesienią 2000 r. w okolicach Gądkowa Wielkiego (woj. lubuskie).
Stanowisko rzęsorka mniejszego Neomys anomalus Cabrera 1907 (Insectivora: Soricidae) w rezerwacie przyrody "Źródliska Czarnej Wody" na Pobrzeżu Kaszubskim.
Intensywny przelot szponiastych w dolinie Odry k. Czerwieńska (pow. zielonogórski).
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004

M.in.: sowy Ziemi Kłodzkiej, żerowanie brodźca śniadego, mewy w Wielkopolsce, rzadkie gatunki 2003r., ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...