Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0030

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Treść

ARTYKUŁY

Ochrona różnorodności biologicznej - najpilniejsze zadanie biologii w 21. wieku.
Problemy i perspektywy ochrony przyrody w dobie totalnego równoważenia rozwoju.
Naukowe podstawy i przyszłość korytarzy ekologicznych w Polsce.
Systemy informacji przestrzennej w ochronie przyrody.
Ochrona przyrody w internecie.
Przyczyny i skutki zmian florystycznych muraw i łąk oraz wynikające stąd problemy ich ochrony na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".
Czy rekultywacje i renaturyzacje służą wyłącznie ochronie przyrody?
Spontaniczna regeneracja lasu grądowego z drzewostanem sosnowym w Puszczy Białowieskiej jako metoda renaturyzacji.
Zróżnicowanie dendrologiczne na tle jednostek krajobrazowych w zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego.
Odtwarzanie siedlisk lęgowych biegusa zmiennego Calidris alpina schinzii w rezerwacie przyrody Beka - przykład zabiegów stosowanych w czynnej ochronie mokradeł.
Potrzeby ochrony małopowierzchniowych ekosystemów źródliskowych.
Znaczenie kompleksowych badań ekologicznych nad kózkowatymi (Coleoptera: Cerambycida) dla ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej w Polsce.
Co przyrodzie po pracowniach naukowych przy parkach krajobrazowych?
Skuteczność ochrony starych drzew topoli czarnej i białej na przykładzie rezerwatu Wielka Kępa Ostromecka.
Wizja ochrony Podziemi Tarnogórskich jako największego systemu podziemnego w Polsce.
Leśne i zaroślowe zbiorowiska zastępcze z dynamicznego kręgu grądu na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku koło Bydgoszczy.
Flora roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu "Lilie wodne" w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym.
Zróżnicowanie szaty roślinnej drobnych zbiorników wodnych na terenie Pojezierza Krajeńskiego.
Ochrona halofitów na Kujawach a zrównoważony rozwój.
Kłokoczka południowa Staphylea pinnata L. ochrona ex situ na terenie Arboretum w Bydgoszczy i w innych kolekcjach.
Skuteczność rezerwatowej ochrony ekosystemów łąkowych na przykładzie rezerwatu "Góra Tuł" (Pogórze Śląskie).
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...