Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0030

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Treść

ARTYKUŁY

Ochrona różnorodności biologicznej - najpilniejsze zadanie biologii w 21. wieku.
Problemy i perspektywy ochrony przyrody w dobie totalnego równoważenia rozwoju.
Naukowe podstawy i przyszłość korytarzy ekologicznych w Polsce.
Systemy informacji przestrzennej w ochronie przyrody.
Ochrona przyrody w internecie.
Przyczyny i skutki zmian florystycznych muraw i łąk oraz wynikające stąd problemy ich ochrony na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".
Czy rekultywacje i renaturyzacje służą wyłącznie ochronie przyrody?
Spontaniczna regeneracja lasu grądowego z drzewostanem sosnowym w Puszczy Białowieskiej jako metoda renaturyzacji.
Zróżnicowanie dendrologiczne na tle jednostek krajobrazowych w zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego.
Odtwarzanie siedlisk lęgowych biegusa zmiennego Calidris alpina schinzii w rezerwacie przyrody Beka - przykład zabiegów stosowanych w czynnej ochronie mokradeł.
Potrzeby ochrony małopowierzchniowych ekosystemów źródliskowych.
Znaczenie kompleksowych badań ekologicznych nad kózkowatymi (Coleoptera: Cerambycida) dla ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej w Polsce.
Co przyrodzie po pracowniach naukowych przy parkach krajobrazowych?
Skuteczność ochrony starych drzew topoli czarnej i białej na przykładzie rezerwatu Wielka Kępa Ostromecka.
Wizja ochrony Podziemi Tarnogórskich jako największego systemu podziemnego w Polsce.
Leśne i zaroślowe zbiorowiska zastępcze z dynamicznego kręgu grądu na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku koło Bydgoszczy.
Flora roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu "Lilie wodne" w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym.
Zróżnicowanie szaty roślinnej drobnych zbiorników wodnych na terenie Pojezierza Krajeńskiego.
Ochrona halofitów na Kujawach a zrównoważony rozwój.
Kłokoczka południowa Staphylea pinnata L. ochrona ex situ na terenie Arboretum w Bydgoszczy i w innych kolekcjach.
Skuteczność rezerwatowej ochrony ekosystemów łąkowych na przykładzie rezerwatu "Góra Tuł" (Pogórze Śląskie).
Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002 Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002

Zeszyt zawiera materiały z konferencji herpetologicznej

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003 Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni"

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005 Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005

Sieć Natura 2000, planowanie przestrzenne w Polsce, Inwestycja liniowa w dolinie rzeki, płazy, zieleń, ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...