Przegląd Przyrodniczy XIII/1-2/2002

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0031

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/1-2/2002

Treść

ARTYKUŁY
Reakcje fenologiczne roślin ruderalnych na nietypowe warunki pogodowe w Poznaniu na przełomie lat 2000/2001.
Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu "Bagno Rozwarowo".
Rzadkie gatunki roślin w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym.
Stanowisko słonorośli w Budzistwie pod Kołobrzegiem.

Róże Garbu Tenczyńskiego i Pagórów Myślachowickich (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska).
Żabieniec trawolistny Alisma gramineum na Śląsku Opolskim.
Stoplamek zaniedbany Dactylorhiza praetermissa (Orchidaceae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) i problemy ochrony jego stanowisk.
Przyczynek do poznania śluzowców (Myxomycetes) Lasów Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).
Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie "Dębno".
Chruściki Trichoptera Pomorza - stan poznania rozmieszczenia regionalnego.
Chruściki (Insecta: Trichoptera) województwa lubelskiego - stan poznania.
Występowanie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) w Polsce.
Materiały do znajomości krabów wełnistoszczypcych Eriocheir sinensis (Decapoda: Grapsidae).
Dymorfizm płciowy u kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis.
Rzadkie ptaki obserwowane w okolicach Gądkowa Wielkiego (Ziemia Lubuska).

Ptaki lasów i terenów otwartych Ziemi Niemodlińskiej.
Awifauna lęgowa rezerwatu "Beka" w latach 1997-2000.
Występowanie sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula na polskim zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.
Występowanie pustułki Falco tinnunculus w Lesznie w latach 1998-2002.
Zimowanie bielika Haliaeetus albicilla na dolnej Wiśle w okolicach Włocławka.
Czy znamy rzeczywistą liczebność kruka Corvus corax w Wielkopolsce?
Skład pokarmu puszczyka zwyczajnego Strix aluco z Beskidu Wyspowego (Dobra k. Limanowej).
Nietoperze Pojezierza Wałeckiego.

Występowanie borowiaczka Nyctalus leisleri w zachodniej Polsce.

Różnorodność gatunkowa drobnych gryzoni w różnowiekowych zadrzewieniach śródpolnych.
Występowanie borsuka Meles meles L. na Opolszczyźnie.

Nowoczesne metody propagowania wiedzy przyrodniczej a przyszłość ochrony przyrody.

Ornitologiczne atrakcje Islandii.
NOTATKI
Występowanie tygrzyka paskowanego (Argiope bruennichi) w zlewni Czyrnianki (Beskid Niski).
Pierwsze stwierdzenie tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) (Araneae: Araneidae) na Pojezierzu Iławskim.

Nowe stanowisko Phytoecia virgula (Charpentier) (Coleoptera: Cerambycidae) na Ziemi Lubuskiej.

Kląskawka Saxicola torquata nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Ińskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Zachodnie).

Liczebność i rozmieszczenie sieweczki rzecznej Charadrius dubius w międzywalu środkowej Warty na odcinku Dobrów - Sługocinek w roku 2002.
Nietypowe umieszczenie gniazda przez sierpówkę Streptopelia decaocto.
Zimowe obserwacje pliszki górskiej Motacilla cinerea na Ziemi Lubuskiej.
Intensywny przelot szponiastych w dolinie Odry k. Czerwieńska (pow. zielonogórski).
Nowe stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus w polskiej części Sudetów.

Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy VI/2/1995 Przegląd Przyrodniczy VI/2/1995

Monitoring nietoperzy, kryjówki nietoperzy, chruściki, srokosz w południowej Polsce, Wyspy Dziewicze

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VI/1/1995 Przegląd Przyrodniczy VI/1/1995

Plan ochrony a plan zagospodarowania przestrzennego PK, chruściki, zagrożone gatunki motyli, Kenia, ...

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy V/2/1994 Przegląd Przyrodniczy V/2/1994

Rezerwaty ścisłe w parkach narodowych, mięczaki, zb. Jeziorsko i przelotne siewkowce, awifauna glinianek

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...