Przegląd Przyrodniczy XIII/4/2002

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0033

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 9,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/4/2002

Treść

ARTYKUŁY
Ochrona przyrody w polskich strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego - między chęciami a przymusem.
Ochrona przyrody w oczach nieprzyrodników.
Socjologiczna analiza konfliktu w polskim dyskursie ekologicznym.
Wpływ świadomości społecznej na skuteczność ochrony przyrody - na przykładzie wybranych użytków ekologicznych.
Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych - wstępne wyniki badań.
Łagowski Park Krajobrazowy - poszukiwanie kompromisów.
Szata roślinna projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Sarni Stok" w Bielsku-Białej.
Stan i zagrożenie wilgotnych łąk w Krowiarkach (Sudety Wschodnie).
Proponowane formy ochrony przyrody na terenie Wzgórza Grojec w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie).
W obronie Warty - lokalna inicjatywa samorządowa.
Zginął las? To już było! - epizod z historii rozwoju torfowisk w Górach Izerskich.
Charyzmatyczne gatunki szansą w skutecznej ochronie różnorodności flory naczyniowej na Nizinie Południowopodlaskiej.
Świat gadów w życiu Lasowiaków - jak wykorzystać w ochronie przyrody strach przed żmijami.
Bocian biały - gatunek charyzmatyczny w ochronie przyrody.
Człowiek i wilk - czy drapieżnik może zaakceptować drapieżnika?
Uprzedzić konflikty - kompleksowy program ochrony wilka Canis lupus w Karpatach Zachodnich.
Wpływ zwierząt i czynników socjoekonomicznych na występowanie wybranych patogenów.
Udział społeczny jako kluczowy element w zarządzaniu strefami buforowymi w lasach tropikalnych.
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1996 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1996

M.in.: wilk w puszczy białowieskiej, podstawy ochrony zwierząt, szponiaste i boc. czarny w Beskidzie Sądeckimi

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Bocian biały Bocian biały

Widokówka z portretem bociana białego

Cena: 1,00 Więcej
Ładowanie...