Przegląd Przyrodniczy XIV/1-2/2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0034

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/1-2/2003

Treść


ARTYKUŁY
Mszaki miejskich parków i cmentarzy Lublina.
Flora naczyniowa jeziora Płoń i sąsiadujących biotopów.
Ocena stanu zachowania i walorów florystycznych śródpolnych oczek wodnych w południowo-wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego.
Występowanie gatunków z rodzajów Hauptmannia Oudemans, 1910 i Rudaemannia Haitlinger, 2000 (Acari: Prostigmata: Erythraeidae) w Polsce.
Wodopójki Hydrachnidia jeziora Tuczno koło Międzychodu.
Wstępne dane na temat chrząszczy wodnych (Coleoptera) zasiedlających zbiorniki powyrobiskowe na terenie Pojezierza Olsztyńskiego.
Awifauna jeziora Wielicko i okolic w latach 1992-2003.
Analiza jakościowa i ilościowa awifauny rezerwatu "Kacze Łęgi".
Awifauna lęgowa Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 1995-1998.
Ochrona miejsc zimowania nietoperzy na terenie Puszczy Rominckiej.
Ekstensywny wypas owiec a ochrona środowiska.
Problemy delimitacji i ochrony obszarów Natura 2000 na przykładzie specjalnego obszaru ochrony "Jeziora Raduńsko-Ostrzyckie" na Pojezierzu Kaszubskim.
NOTATKI
Nowe stanowisko salwinii Salvinia natans (L.) All.
Jemioła pospolita Viscum album L. - nowa roślina żywicielska larw Oplosia fennica (Payk.) (Coleoptera: Cerambycidae).
Stanowisko pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaiedae) w Cedyńskim Parku Krajobrazowym.
Uzupełnienie do fauny motyli większych Macrolepidoptera okolic Pietrzykowa koło Żar (Ziemia Lubuska).
Lęg mewy pospolitej Larus canus w dolinie Warty w okolicach Uniejowa.
Gniazdowanie hełmiatki Nettia rufina na Ziemi Łódzkiej.
Stanowisko przepiórki Coturnix coturnix w przydomowym ogródku.
Intensywny przelot grzywacza Columba palumbus na Ziemi Lubuskiej.
Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor na miejskim odcinku Warty w Koninie.
Orzesznica Muscardinus avellanarius (L.) w pokarmie pustułki Falco tinnunculus L..
Nowe stanowisko orzesznicy Muscardinus avellanarius na Pojezierzu Chełmińskim.
Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XI/2-3/2000 Przegląd Przyrodniczy XI/2-3/2000

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Metody ochrony populacji i gatunków zagrożonych wyginięciem"

Cena: 2,00 Więcej
Przegląd Przyrodniczy XI/4/2000 Przegląd Przyrodniczy XI/4/2000

Programy czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin, program badawczy ORPOL, mięczaki, gawron, pójdźka, drop

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XII/1-2/2001 Przegląd Przyrodniczy XII/1-2/2001

Mszaki Wrocławia, listera jajowata w Turwi, kuzkowate Drawieńskiego PN, mienrikowce Sudetów, J. Niedźwiedzia

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...