Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0035

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Treść


ARTYKUŁY
Ochrona przyrody a rozwój zrównoważony - o skutkach rozumienia zakresów pojęć.
Czy polski system planowania przestrzennego zapewnia skuteczną ochronę przyrody?
Rola korytarzy ekologicznych w ochronie przyrody.
Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Delimitacja obszarów środowiskotwórczych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Morasko-Radojewo-Umultowo w Poznaniu.
Materiały do poznania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) obiektów chronionych Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza na tle zagadnień roli obumierającego i martwego drewna w ekosystemach leśnych oraz innych jednostkach ekologicznych.
Konflikty przestrzenne autostrada - ochrona przyrody na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A-4.
Szata roślinna Skansenu w Ochli koło Zielonej Góry na tle warunków siedliskowych i oddziaływań człowieka.
Konflikty na tle: ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni - na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi.
Enklawy najstarszych drzewostanów z udziałem jodły pospolitej Abies alba Mill. w krajobrazie Beskidu Małego.
Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001 Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Dokąd zmierza ochrona przyrody?"

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002 Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002

Zeszyt zawiera materiały z konferencji herpetologicznej

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005 Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005

Sieć Natura 2000, planowanie przestrzenne w Polsce, Inwestycja liniowa w dolinie rzeki, płazy, zieleń, ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...