Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0035

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Treść


ARTYKUŁY
Ochrona przyrody a rozwój zrównoważony - o skutkach rozumienia zakresów pojęć.
Czy polski system planowania przestrzennego zapewnia skuteczną ochronę przyrody?
Rola korytarzy ekologicznych w ochronie przyrody.
Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Delimitacja obszarów środowiskotwórczych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Morasko-Radojewo-Umultowo w Poznaniu.
Materiały do poznania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) obiektów chronionych Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza na tle zagadnień roli obumierającego i martwego drewna w ekosystemach leśnych oraz innych jednostkach ekologicznych.
Konflikty przestrzenne autostrada - ochrona przyrody na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A-4.
Szata roślinna Skansenu w Ochli koło Zielonej Góry na tle warunków siedliskowych i oddziaływań człowieka.
Konflikty na tle: ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni - na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi.
Enklawy najstarszych drzewostanów z udziałem jodły pospolitej Abies alba Mill. w krajobrazie Beskidu Małego.
Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...