Przegląd Przyrodniczy XIX/1-2/2008

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0044

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIX/1-2/2008

Treść


ARTYKUŁY

Stopień poznania rozmieszczenia, ocena zagrożeń i proponowane formy ochrony pachnicy dębowej Osmoderma eremita na Dolnym Śląsku.
Stopień poznania rozmieszczenia, ocena zagrożeń i proponowane formy ochrony jelonka rogacza Lucanus cervus na obszarze południowo-zachodniej Polski.
Funkcjonowanie gospodarstw rolnych realizujących programy rolnośrodowiskowe na obszarach chronionych w ramach sieci Natura 2000.
Leśne siedliska przyrodnicze w ekosystemach źródliskowych Górzniensko-Lidzbarskiego PK.
Interpretation manual of European union habitats - jedno ze źródeł problemów w identyfikacji siedlisk przyrodniczych.
Czy każda łąka jest "naturowa"? Wybrane problemy z interpretacją łąkowych i murawowych siedlisk przyrodniczych w Polsce zachodniej.
Pachnica dębowa Osmoderma eremita w Polsce - monitoring, zasoby i ochrona.
Brzezina bagienna
(*91D0-1) czy torfowisko (7120-1, 7140-1)? Próba rozwiązania problemu.
Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt o znaczeniu dla wspólnoty europejskiej w Polsce: wyniki i wnioski dla ochrony.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...