Przegląd Przyrodniczy XV/1-2/2004

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0036

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XV/1-2/2004

Treść


ARTYKUŁY

Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).

Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług".

Chrząszcze Coleoptera wybranych środowisk w okolicach jeziora Głębokiego w Szczecinie.

Chruściki (Trichoptera) jeziora Babięty Wielkie.

Wodopójki Hydrachnidia zbiorników torfowiskowych Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Występowanie żółwia błotnego Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) na kujawskich stanowiskach archeologicznych (Centralna Polska).

Ptaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Wielikąt".

Sytuacja bobra europejskiego Castor fiber (Linnaeus 1758) w Północnej Wielkopolsce.

NOTATKI

Nowe stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans (L.) All. w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (Pn.-Zach. Polska).

Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (Odonata: Coenagrionidae) w Północnej Polsce.

Nowe stanowiska poskrzypki czternastokropkowej Crioceris quatuordecimunctata.

Nowe stanowisko traszki grzebieniastej Triturus cristatus na Kujawach.

Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (Pn.-Zach. Polska).

Trznadelek Emberiza pusilla nowym gatunkiem w awifaunie Mazowsza.

Drugie stwierdzenie szablodzioba Recurvirostra avosetta na Ziemi Leszczyńskiej.

Opuszczone bunkry miejscem gniazdowania dymówek Hirundo rustica.

Współczesne stwierdzenie sóweczki Glaucidium passerinum w Województwie Lubuskim.

Późna obserwacja kobczyka Falco vespertinus na Ziemi Lubuskiej.

Liczne stada siewek złotych Pluvialis apricaria i czajek Vanellus vanellus na Ziemi Lubuskiej.

Obserwacje nowych dla Ziemi Lubuskiej gatunków z rodziny pliszkowatych Motacillidae w Parku Narodowym "Ujście Warty".

Zimowa obserwacja heumiatki Netta rufina w Dolinie Dolnej Odry.

Zimowe obserwacje krakwy Anas strepera w Kotlinie Toruńskiej.

Zimowe obserwacje sokoła wędrownego Falco peregrinus w Zachodniej Wielkopolsce.

Inni kupili:
Brelok - żółw Brelok - żółw

Metalowy brelok w kształcie żółwia

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1993 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1993

M.in.: strategia ochrony fauny w Polsce, bocian biały w Europie, żółw błotny w ChPK, brzegówka i świergotek

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...