Przegląd Przyrodniczy XV/3-4/2004

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: kpp-0037

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XV/3-4/2004

Treść


ARTYKUŁY
Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).
Struktura przestrzenna zooplanktonu jeziora Piaseczno (Wdecki Park Krajobrazowy) w okresie miksji jesiennej.
Roślinność śródpolnych oczek wodnych w zachodniej części Wybrzeża Słowińskiego.
Awifauna lęgowa trzech terenów zielonych w Bydgoszczy.
Ptaki zbiorników wodnych oraz terenów przyległych na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej "Biała Góra", "Kwidzyńskie Ostnice" i "Miłachowo" (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementy fauny (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia).
Analiza bibliometryczna literatury dotyczącej kręgowców lądowych (Tetrapoda) Polski za lata 1971-2000.
Przemysł cementowo-wapienniczy a występowanie wybranych gatunków storczyków.
PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/1998 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/1998

M.in.:"Dolina Rzeki Ilanki", parki krajobrazowe Sudetów, ochrona świerczyn przed gradacjami kornika drukarza

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2003 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2003

M.in. bocian czarny w byłym woj. piotrowskim, edukacja ekologiczna w Roztoczańskim PN, ostnica Jana, bekasik

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2005 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2005

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2005

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...