Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0038

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005

Treść

ARTYKUŁY

Rola sieci Natura 2000 w ochronie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.

Siedliska przyrodnicze - problemy ich identyfikacji i wyznaczania dla nich ostoi Natura 2000.

Systemy informacji geograficznej jako narzędzie wspomagające zarządzanie terenami chronionymi (na przykładzie Basenu Czarnocinskiego).

Problem typowania leśnych siedlisk przyrodniczych w ramach sieci Natura 2000.

Miejsce mięczaków w ochronie przyrody.

Szata roślinna "Uroczyska Dziembówko" koło Piły.

Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym: teoria - prawo - realia.

Planowanie przestrzenne w Polsce a system obszarów chronionych - ocena i perspektywy.

Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze w strefie nadmorskiej w kontekście wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013; 2005; XVI; 1-2; 95-111

Inwestycja liniowa w dolinie rzeki - wpływ trasy siekierkowskiej na przyrodę doliny Wisły.

Rozmieszczenie i liczebność płazów na terenie planowanej inwestycji drogowej w rejonie Cybinki (Województwo Lubuskie).

Zieleń jako element ochrony środowiska nowej drogi - ostatni etap projektowania i wykonania inwestycji (na przykładzie dróg w terenach otwartych).

Infrastruktura komunikacyjna zespołu przyrodniczo-krajoznawczego "Morasko" w Poznaniu siecią korytarzy ekologicznych.

Zbiorowiska roślinne na terenie składowiska osadów poflotacyjnych "Gilów".

Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Człowiek - krajobraz - gatunki specjalnej troski na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001 Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Dokąd zmierza ochrona przyrody?"

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002 Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002

Zeszyt zawiera materiały z konferencji herpetologicznej

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003 Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni"

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...