Przegląd Przyrodniczy XVI/3-4/2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0039

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka

Przegląd Przyrodniczy XVI/3-4/2005
udostępnij
Treść

ARTYKUŁY

Więcej rzetelności w wypowiedziach o zagrożeniach dla przyrody i środowiska.

Badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska na obszarze Politechniki Gdańskiej na podstawie obserwacji porostów.

"Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.

Wpływ ochrony ścisłej na murawę kserotermiczna oraz faunę pszczół na przykładzie ozu nad jeziorem Budzyńskim (Wielkopolski Park Narodowy).

Chrząszcze Coleoptera wybranych zbiorowisk roślinnych rezerwatu krajobrazowego  "Wzgórze Widokowe Nad Międzyodrzem".

Skład gatunkowy drobnych kręgowców złowionych w pułapki typu Barbera w lasach leśnictwa Białośliwie (Dolina Noteci).

Materiały do znajomości awifauny lęgowej zachodniej części Pojezierza Kaszubskiego.

Ptaki lęgowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego w roku 2000 - liczebność i 
rozmieszczenie wybranych gatunków.

Wpływ turystyki pieszej na środowisko przyrodnicze - przegląd literatury.

NOTATKI

Grzybolubka lepka Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).

Stanowisko maślaka błotnego Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J. S. Presl. w rezerwacie przyrody "Mierzeja Sarbska" koło Łeby.

Stwierdzenie Metoecus paradoxus (LINNAEUS, 1761) (Coleoptera: Rhipiporidae) w Gdańsku.

Nowe stanowiska obwezyna lśniącego Stenostola dubia (LAICH.) (Coleoptera: Cerambycidae) na północy Polski i potrzeba ich ochrony.

Jesienne migracje ptaków wodno-błotnych na zbiorniku wodnym "Komorów" w Komorowie koło Świdnicy.

Kilka przykładów nietypowego usytuowania gniazda przez sierpówkę Streptopelia decaocto w Lesznie.

Obserwacja bernikli rdzawoszyjej Branta ruficollis na Ziemi Lubuskiej.

Wiosenna obserwacja piaskowca Calidris alba, szlamnika Limosa lapponica i szczudłaka Himantopus himantopus w Dolinie Środkowej Noteci.

Zimowanie mandarynki Aix galericulat w Międzyrzeczu.

Obserwacja zimorodka Alcedo atthis L. w Gdańsku.

Stwierdzenie nawałnika burzowego Hydrobates pelagicus na polskim wybrzeżu.

Pierwsze stwierdzenie szopa pracza Procyon iotor w okolicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Uroczyska Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Inni kupili:
Ornis Polonica 52 (1), 2011 Ornis Polonica 52 (1), 2011

Zimowanie czajki i siewki złotej;spadek liczebności kulika wielkiego; jakość śpiewu

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (2), 2011 Ornis Polonica 52 (2), 2011

Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej; Zimowanie podgatunków kawki; ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (3), 2011 Ornis Polonica 52 (3), 2011

Występowanie dzięciołów (drzewostany chronione i użytkowe); Chów wsobny; czajka..

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...