Przegląd Przyrodniczy XVIII/1-2/2007

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0042

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVIII/1-2/2007
udostępnij
Treść


ARTYKUŁY

Zalesianie gruntów porolnych, a ochrona przyrody.

Problem zalesień w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Analiza rozmieszczenia i struktury zadrzewień powstałych na odłogowanych gruntach porolnych w okolicach Łagowa w latach 1990-2007.

Naturalna sukcesja lasu na gruntach porolnych w okolicach Łagowa - znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Awifauna lęgowa zadrzewień powstałych na gruntach porolnych w okolicach Łagowa.

Porównanie struktury przestrzennej i wiekowej oraz składu gatunkowego fanerofitów w zbiorowiskach leśnych rozwijających się na nieużytkowanych murawach kserotermicznych na obszarze ochronnym "Owczary".

Porównanie roślinności terenów porolnych zalesionych i pozostawionych naturalnej sukcesji w Kampinoskim Parku Narodowym.

Występowanie Carabidae (Col.) i Lepidoptera w odnowieniach naturalnych i sztucznych terenów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego.

Awifauna lęgowa gruntów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego.

Roślinność ciepłolubna w krajobrazie o wzrastającej lesistości: przykład muraw kserotermicznych nad Dolną Odrą w ciągu ostatnich 40 lat.

Zróżnicowanie runa w lasach sosnowych posadzonych na gruntach porolnych i w starych lasach sosnowych na siedlisku boru mieszanego świeżego.

Acer negundo L. i Padus serotina (Ehrh.) Borkh. jako kenofity inicjujące rozwój formacji drzewiastej na odłogach.

Spontaniczne odtwarzanie lasu na porzuconych gruntach rolniczych na tle zmian wybranych właściwości gleby.

Symulacja tępa akumulacji węgla na gruntach przeznaczonych do zalesienia w "Powiatowym Programie Zwiększenia Lesistości Miasta Wrocławia".

NOTATKI

Występowanie zimowitu jesiennego Colchicum autumnale L. w runie lasu łęgowego w Górach Wałbrzyskich - pozostałość po łące.

Projekt "Czas na Las" - sposób na łagodzenie zmian klimatycznych.

Zalesienia gruntów porolnych w "Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich".

Inni kupili:
Zanim zginą maki i kąkole... Zanim zginą maki i kąkole...

Publikacja jest "mini-monografią chwastów polnych"

Cena: 20,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XI/2-3/2000 Przegląd Przyrodniczy XI/2-3/2000

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Metody ochrony populacji i gatunków zagrożonych wyginięciem"

Cena: 2,00 Więcej
Przegląd Przyrodniczy XI/4/2000 Przegląd Przyrodniczy XI/4/2000

Programy czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin, program badawczy ORPOL, mięczaki, gawron, pójdźka, drop

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...