Przegląd Przyrodniczy XX/1-2/2009

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0046

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XX/1-2/2009

Treść


Artykuły

Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych na Pojezierzu Zachodniosuwalskim.
Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego "Owczary".
Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pom. Gdańskie).
Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części woj. lubuskiego.
Szczeżuja chińska Sinanodonta woodiana - jak ją rozpoznać?
Awifauna lęgowa projektowanego rezerwatu "Zgierzynieckie uroczysko" - stan obecny i zmiany liczebności.
Ptaki lęgowe w krajobrazie rolniczym okolic Łagowa (Zachodnia Polska, Lubuskie) ze szczególnym uwzględnieniem gruntów odłogowanych.
Zimowanie ptaków w zadrzewieniach śródpolnych w Łagowskim PK i otulinie w sezonie 2007-2008.
Awifauna lęgowa kompleksu siedlisk kserotermicznych na krawędzi Doliny Odry w Owczarach (woj. lubuskie).
Notatki
Valleius dilatatus (Staphylinidae - kuskowate) w dolinie rzeki Słupi w okolicach Słupska.
Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera, Tettigoniidae) w powiecie pleszewskim w roku 2009.
Skład gatunkowy, sukces rozrodczy i preferencje siedliskowe batrachofauny na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Wałbrzychu.
Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001 Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Dokąd zmierza ochrona przyrody?"

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003 Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni"

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005 Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005

Sieć Natura 2000, planowanie przestrzenne w Polsce, Inwestycja liniowa w dolinie rzeki, płazy, zieleń, ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...