Przegląd Przyrodniczy XX/1-2/2009

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0046

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XX/1-2/2009

Treść


Artykuły

Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych na Pojezierzu Zachodniosuwalskim.
Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego "Owczary".
Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pom. Gdańskie).
Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części woj. lubuskiego.
Szczeżuja chińska Sinanodonta woodiana - jak ją rozpoznać?
Awifauna lęgowa projektowanego rezerwatu "Zgierzynieckie uroczysko" - stan obecny i zmiany liczebności.
Ptaki lęgowe w krajobrazie rolniczym okolic Łagowa (Zachodnia Polska, Lubuskie) ze szczególnym uwzględnieniem gruntów odłogowanych.
Zimowanie ptaków w zadrzewieniach śródpolnych w Łagowskim PK i otulinie w sezonie 2007-2008.
Awifauna lęgowa kompleksu siedlisk kserotermicznych na krawędzi Doliny Odry w Owczarach (woj. lubuskie).
Notatki
Valleius dilatatus (Staphylinidae - kuskowate) w dolinie rzeki Słupi w okolicach Słupska.
Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera, Tettigoniidae) w powiecie pleszewskim w roku 2009.
Skład gatunkowy, sukces rozrodczy i preferencje siedliskowe batrachofauny na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Wałbrzychu.
Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...