Przegląd Przyrodniczy XX/3-4/2009

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0047

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XX/3-4/2009

Treść


Artykuły
Ochrona przyrody - między utopią a pragmatyzmem.
Propozycja wskaźników skuteczności ochrony przyrody w świetle analizy dokumentów polityki ekologicznej.
Restytucja roślinności torfowiskowej po przemysłowym wydobyciu torfu - założenia, dotychczasowe doświadczenia i wyniki.
Stan zachowania wybranych torfowisk nakredowych Polski Północno-Zachodniej.
Walory flory naczyniowej jeziora Dołgie Wielkie (Słowiński PN) na tle jej historycznych notowań.
Perspektywy ochrony cennych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Łąka w Bęczkowicach.
Stan zachowania i sposoby ochrony rzadkich składników flory Górznieńsko-Lidzbarskiego PK.
Notatki
Efektywność ochrony w rezerwatach przyrody woj. Wielkopolskiego.
Inni kupili:
Rośliny synantropijne Rośliny synantropijne

Charakterystka botaniczna, występowanie w Polsce, siedlisko, historia zawleczenia ..

Cena: 59,9169,00 zł Więcej Do koszyka
Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z ... Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z ...

Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei 1962 w Polsce

Cena: 29,90 Więcej
Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008 Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008

Biologia lęgowa kowlaika, czarka austriacka, notatki mikologiczne, roślinność łąk i muraw, ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...