Przegląd Przyrodniczy XX/3-4/2009

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0047

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XX/3-4/2009

Treść


Artykuły
Ochrona przyrody - między utopią a pragmatyzmem.
Propozycja wskaźników skuteczności ochrony przyrody w świetle analizy dokumentów polityki ekologicznej.
Restytucja roślinności torfowiskowej po przemysłowym wydobyciu torfu - założenia, dotychczasowe doświadczenia i wyniki.
Stan zachowania wybranych torfowisk nakredowych Polski Północno-Zachodniej.
Walory flory naczyniowej jeziora Dołgie Wielkie (Słowiński PN) na tle jej historycznych notowań.
Perspektywy ochrony cennych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Łąka w Bęczkowicach.
Stan zachowania i sposoby ochrony rzadkich składników flory Górznieńsko-Lidzbarskiego PK.
Notatki
Efektywność ochrony w rezerwatach przyrody woj. Wielkopolskiego.
Inni kupili:
Atlas ptaków Europy Atlas ptaków Europy

Bogato ilustrowany przewodnik do onaczanie europejskiej awifauny. 1400 ilustracji

Cena: 34,9039,90 zł Więcej Do koszyka
Ochrona Przyrody. Rocznik 48 (1990) Ochrona Przyrody. Rocznik 48 (1990)

Ochrona Przyrody. Rocznik 48 (1990) - pismo naukowe IOP PAN

Cena: 3,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2005 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2005

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2005

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...