Przegląd Przyrodniczy XXI/2/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0049

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 9,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/2/2010

Treść

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej "Ochrona bierna - przeszłość czy przyszłość ochrony przyrody", która odbyła się w Łagowie Lubuskim w dniach 9-11 kwietnia 2010 r.

Artykuły
Dlaczego bierna ochrona przyrody nie jest w modzie?
Ochrona bierna jako jedno z narzędzi ochrony obszarów Natura 2000.
Przyroda identyczna z naturalną. Od ochrony biernej do ekosystemotwórstwa.
Bierna ochrona krajobrazu jako podstawa utrzymania korzystnych warunków życia człowieka.
Ochrona grzybów wielkoowocnikowych w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania. Głos w dyskusji.
Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina.
Ochrona bierna źródlisk w rezerwatach przyrody regionu łódzkiego.
Kierunki przemian nieużytkowanych łąk pobagiennych niżowej części Dolnego Śląska.
Kiedy warto prowadzić czynną, a kiedy wystarczy bierna ochrona ptaków.

 

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...