Przegląd Przyrodniczy XXI/2/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0049

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 9,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/2/2010

Treść

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej "Ochrona bierna - przeszłość czy przyszłość ochrony przyrody", która odbyła się w Łagowie Lubuskim w dniach 9-11 kwietnia 2010 r.

Artykuły
Dlaczego bierna ochrona przyrody nie jest w modzie?
Ochrona bierna jako jedno z narzędzi ochrony obszarów Natura 2000.
Przyroda identyczna z naturalną. Od ochrony biernej do ekosystemotwórstwa.
Bierna ochrona krajobrazu jako podstawa utrzymania korzystnych warunków życia człowieka.
Ochrona grzybów wielkoowocnikowych w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania. Głos w dyskusji.
Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina.
Ochrona bierna źródlisk w rezerwatach przyrody regionu łódzkiego.
Kierunki przemian nieużytkowanych łąk pobagiennych niżowej części Dolnego Śląska.
Kiedy warto prowadzić czynną, a kiedy wystarczy bierna ochrona ptaków.

 

Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XXI/1/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/1/2010

Ponowne odkrycie koślaczka stożkowatego, charakterystyka miejsc lęgowych dzięcioła czarnego i siniaka, ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010

Orzesznica w PK Promno; cietrzew i głuszec w Tatrzańskim PN; pająki w ryfugioach; skutki upraw roślin GM ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2010 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2010

Awifauna stawów rybnych doliny Białej Nidy; słodkowodna meduza; pokarm uszatki błotnej; gawron w Gnieźnie...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...