Przegląd Przyrodniczy XXI/4/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0051

W sklepie dodano: 3 kwietnia 2011

udostępnij

Cena: 9,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/4/2010

Stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych pogranicza Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej.
Nowe stanowiska maczużnika bojowego Cordyceps militaris w Gdańsku i jego okolicach.
Nowe stanowiska podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus w Polsce.
Grzyb Holwaya mucida (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce.
Awifauna lęgowa rezerwatu Krecki Łęg (woj. lubuskie) i jej zmiany po 27 latach ochrony zachowawczej
NOTATKI
Interesujące stanowisko groszku wschodniokarpackiego Lathyrus laevigatus na Poj. Zachodniosuwalskim.
Nowe stanowiska rzadkich gatunków grzybów w Puszczy Białowieskiej.
Dendrocollybia racemosa (Fungi, Agaricales) w Pienińskim Parku Narodowym.
Lęg łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Ziemi Lubuskiej.
SPRAWOZDANIA
RECENZJE


Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 46 (1), 2005 Notatki Ornitologiczne 46 (1), 2005

M.in. rozród zaganiacza, wykorzytsanie osiki przez ptaki, liczebność kormoranów, oznaczanie płci śmieszek

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 47 (2), 2006 Notatki Ornitologiczne 47 (2), 2006

M.in.: pokarm pustułek, płomykówka na Podlasiu, dzięcioł średni w Dąbr. Krotoszyńskich, rzadkie gatunki w 2005

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...