Przegląd Przyrodniczy XXII/3/2011

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0054

W sklepie dodano: 27 marca 2012

udostępnij

Cena: 9,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXII/3/2011

 
Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej "Woda a ochrona przyrody", która odbyła sie 8 - 10 kwietnia 2011 r. w Łagowie Lubuskim.

Artykuły
 
Dylematy strategicznego planowania ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych w świetle potrzeb ochrony przyrody i społeczeństwa.
Przekształcenia roślinności łęgowej  w rezerwatach przyrody Polski Środkowej.
Flora roślin naczyniowych śródleśnych nisz źródliskowych w regionie łódzkim.
Ochrona  i regeneracja ekosystemów mokradłowych na terenie Nadl. STrzałowo w Puszczy Piskiej - efekty i kontrowersje.
Pole golfowe - zagrożenie dla ekosystemów wodnych.
Charakter i stan zachowania łąk selernicowych Cnidion w zachodniej Polsce a warunki wodne.
Koncepcja renaturyzacji fragmentu doliny lewej Obry w ramach kompensacji przyrodniczej w związku z budową autostrady A2.
Zagrożenia wód powierzchniowych w woj. świętokrzyskim w kontekście planowanych prac melioracyjnych w 2010r.
Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej.


Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2012 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2012

Znaczenie karpackich dolin rzecznych dla ptaków lęgowych; Łabędź czarnodzioby ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXII/2/2011 Przegląd Przyrodniczy XXII/2/2011

Ptaki Bagien Lipickich; Grzyby na ternie Nadl. Sarnaki; Chrząszcze ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Poznajemy wybrzeże Bałtyku Poznajemy wybrzeże Bałtyku

Poznaj i naucz się rozpoznawać zwierzęta, rośliny i glony żyjące w morzu i na wybrzeżu

Cena: 7,9024,90 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...