Przegląd Przyrodniczy XXIV/3/2013

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: kpp-0062

W sklepie dodano: 18 sierpnia 2014

udostępnij

Cena: 9,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXIV/3/2013

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej "Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone?", która odbyła się w Łagowie Lubuskim, w dniach 12 - 14 kwietnia 2013

Artykuły


Ochrona gatunkowa - potrzebna czy zbędna? - refleksje subiektywne.
Propozycje zmian w ochronie gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych.
Miary rzadkości i zagrożenia - zależność od skali, na przykładach gatunków grzybów.
Chronione i zagrożone gatunki roślin lasów łęgowych i olszyn źródliskowych w regionie łódzkim.
Wysokogórska awifauna Polski: trendy, zagrożenia i możliwości ochrony -przegląd badań.
Oddziaływanie linii elektroenergetycznych na ornitofaunę oraz metody jego oceny.
Regionalna strategia ochrony rybołowa Pandion haliaetus w województwie lubuskim (Polska zachodnia).

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...