Przegląd Zoologiczny 1-2/2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: pz-0002/437

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 14,00

Do koszyka
Przegląd Zoologiczny, Tom XLIV, Zeszyt 1-2, 2000

Treść

Cztery wieki badań współczesnej malakologii Śląska.
Rola małża Dreissena polymorpha (racicznica zmienn) w ekosystemach słodkowodnych.
Ocena metod indywidualnego znakowania płazów bezogonowych.
Pióra ptasie jako biwskaźniki skażenia środowiska przyrodniczego związkami rtęci.
O procesie krzepnięcia płynów ustrojowych u bezkręgowców i jego związki z układem odpowrnościowym.
Bionika - nauki przyrodnicze i technika.
Memorabilia
Żubr Bison bonasus w pracach francuskich przyrodników przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku.
Notatki faunistyczne
Cercopagis (Cercopagis) pengoi (Cladocera) - kolejny przykład ekspansji pontokaspijskich skorupiaków w Morzu Bałtyckim.
Hypogastrura distincta - gatunek skoczogonka nowy dla fauny Polski.
Dicyphus annulatus - gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) nowy dla fauny Polski.
Tilapia nilowa Oreochromis niloticus (Osteichtyes: Cichlidae) w wodach otwartych Polski (rzeka Ruda, prawy dopływ górnej Odry).
Nowe stanowiszko gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Polsce środkowej
Krótkie wiadomości
Popielica Glis glis na Wzgórzach Krzyżowych (Przedgórze Sudeckie)
Świerk Pospolity Picea abies, nieznana dotychczas rośłina żywicielska larw Strangalia attenuata (Coleoptera: Cerambycidae).
Krytyki i oceny
6 tekstów
Sprawozdania, Zjazdy, Konferencje
XI Międzynarodowy Kongres Myriapodologiczny, Białowieża 20-24 lipiec 1999.
Apel Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego do Komitetu Badań Naukowych.
Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...