Przegląd Zoologiczny 1-2/2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: pz-0002/437

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 14,00

Do koszyka
Przegląd Zoologiczny, Tom XLIV, Zeszyt 1-2, 2000

Treść

Cztery wieki badań współczesnej malakologii Śląska.
Rola małża Dreissena polymorpha (racicznica zmienn) w ekosystemach słodkowodnych.
Ocena metod indywidualnego znakowania płazów bezogonowych.
Pióra ptasie jako biwskaźniki skażenia środowiska przyrodniczego związkami rtęci.
O procesie krzepnięcia płynów ustrojowych u bezkręgowców i jego związki z układem odpowrnościowym.
Bionika - nauki przyrodnicze i technika.
Memorabilia
Żubr Bison bonasus w pracach francuskich przyrodników przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku.
Notatki faunistyczne
Cercopagis (Cercopagis) pengoi (Cladocera) - kolejny przykład ekspansji pontokaspijskich skorupiaków w Morzu Bałtyckim.
Hypogastrura distincta - gatunek skoczogonka nowy dla fauny Polski.
Dicyphus annulatus - gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) nowy dla fauny Polski.
Tilapia nilowa Oreochromis niloticus (Osteichtyes: Cichlidae) w wodach otwartych Polski (rzeka Ruda, prawy dopływ górnej Odry).
Nowe stanowiszko gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Polsce środkowej
Krótkie wiadomości
Popielica Glis glis na Wzgórzach Krzyżowych (Przedgórze Sudeckie)
Świerk Pospolity Picea abies, nieznana dotychczas rośłina żywicielska larw Strangalia attenuata (Coleoptera: Cerambycidae).
Krytyki i oceny
6 tekstów
Sprawozdania, Zjazdy, Konferencje
XI Międzynarodowy Kongres Myriapodologiczny, Białowieża 20-24 lipiec 1999.
Apel Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego do Komitetu Badań Naukowych.
Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001 Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Dokąd zmierza ochrona przyrody?"

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002 Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002

Zeszyt zawiera materiały z konferencji herpetologicznej

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003 Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni"

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...