Przegląd Zoologiczny 3-4/2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: pz-0001/437

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 14,00

Do koszyka
Przegląd Zoologiczny, Tom XLIV, Zeszyt 3-4, 2000

Treść

Hormony nerwowej części przysadki mózgowej w kręgowców - rola w osmoregulacji - aspekt ewolucyjny.
Adaptacja przewodu pokarmowego u niektórych gatunków ryb kostnoszkieletowych do oddychania powietrzem atmosferycznym.
Hipermetamorfoza w świecie owadów.
Przegląd metod stosowanych w znakowaniu i identyfikacji płazów i gadów.
Występowanie żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie województwa lubuskiego.
Budowa i rozwój jąder oraz spermatogeneza u płazów.
Regulacja spermatogenezy u płazów.
Memorabilia
Korespondencja Antoniego Wagi (1799-1890) i Konstantego Tyzenhauza (1786-1853) w archiwum Feliksa Edwarda Guerin-Menevilla (1799-1874) w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu.
Notatki faunistyczne
Nowe i rzadkie w faunie Polski gatunki skoczogonków (Collembola) z Puszczy Białowieskiej.
Mackenziella psocoides (Collembola, Mackenziellidae) w Polsce.
Kytyki i oceny
Die Haplopoda und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropas. Backhuys Publ., Leiden 2000.
Peters D.S., Weingarten M. (eds). Organism, genes and evolution. Schriften der Wissenschaftlichen Geselchaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 14, Steiner, Stuttgart 2000
Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...