Przegląd Zoologiczny 3-4/2001

Dostępność: dostępny

Nr produktu: pz-0003/437

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 14,00

Do koszyka
Przegląd Zoologiczny, Tom XLIV, Zeszyt 3-4, 2001

Treść

Protura - tajemnicze owady.
Narządy osmoregulacyjne roztoczy (Acari).
Oogeneza mięczaków (Mollusca).
Biologia rozrodu ciernika Gasterosteus aculeatus
Memorabilia
Bursztynowy różaniec z Grodna, nietypowa polska kolekcja entomologiczna z osiemnastego wieku we francuskiej relacji podróżniczej i dyskusji na temat pochodzenia bursztynu i jego entomofauny.
Polska zoologiczna misja rewindykacyjna w świetle dokumentów z archiwum profesora Tadeusza Vetulaniego.
Notatki faunistyczne
Nowa i rzadkie gatunki skoczogonków (Collembola) w faunie Polski
Krótkie wiadomości
Formica pratensis, Formica sanguinea, Formica cinerea - szczególny przypadek mieszanej kolonii mrówek (Hymenoptera, Formicidae).
Krytyki i oceny
Arne Schiotz, William E. Duellman (ed.): Patterns of Distribution of Amphibians. A Global Perspective. The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1999.
Harold Heatwole i Robert L. Carroll (eds.): Amphibian Biology. Vol. 4. Palaentology, The Evolutionary History of Amphibians. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton 2000.
Cristina Giacoma (ed.): Atti del I Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica (Torino, 2-6 Ottobre 1996). Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 2000.
Chris Mattison: Collins Gem Snakes. Glasgow, 1999. Harper Collins Publishers.
Gerardo C. Leynaud y Enrique H. Bucher: La fauna de serpientes del Chaco Sudamericano: diversidad, distribucion geografica y estado de conservacion. Cordoba, 1999. Academia Nacional de Ciencias (Cordoba, Argentina) Miscellanea No 98.
Richard D. Bartlett and Patricia Bartlett: Corn Snakes. Hauppauge, 1999.
Giuseppe Platia, Rainer Schimmel: Revisione delle specie orientali (Giappone e Taiwan esclusi) del genere Melanotus (Coleoptera, Elateridae, Melanotinae). Monografie XXVII. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino.
Sprawozdania, Zjazdy, Konferencje
Sympozjum "Systematyka eksperymentalna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce", Gdańsk, 18-19 czerwca 2001
Inni kupili:
Przegląd Zoologiczny 3-4/2000 Przegląd Zoologiczny 3-4/2000

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

Cena: 14,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Zoologiczny 1-2/2000 Przegląd Zoologiczny 1-2/2000

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

Cena: 14,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Zoologiczny 3-4/2003 Przegląd Zoologiczny 3-4/2003

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

Cena: 15,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...