Przegląd Zoologiczny 3-4/2006

Dostępność: dostępny

Nr produktu: pz-0013/282

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 15,00

Do koszyka
Przegląd Zoologiczny, Tom XLIV, Zeszyt 3-4, 2006

Treść

Małżoraczki (Ostracoda, Crustacea) wód podziemnych. Zróżnicowanie taksonomiczne, zmienność morfologiczna i mikroewolucja gatunków słodkich wód podziemnych Europy.
Peptydy antybakteryjne - budowa, mechanizm działania i wykorzystanie w praktyce.
Francuskie badania fauny kopalni soli w Wieliczce na przełomie XVIII i XIX wieku.
Notatki faunistyczne
Nowe stanowisko zębiełka białawego Crocidura leucodon w Białowieży.
Uwagi o występowaniu Theridion betteni (Araneae: Theridiidae) na terenie Polski.
Języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium - roślina żywicielska Orthosia gothica (Lepidoptera: Noctuidae).
Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Coleoptera: Cetoniidae) w próchnie robinii akacjowej Robinia pseudoacacia w Cedyńskim Parku Krajobrazowym.
Stwierdzenie pachnicy dębowej Osmoderma eremita w pokarmie pójdźki Athene noctua w centralnej Polsce.
O potrzebie uściślenia informacji fizjograficznych w literaturze chiropterologicznej Polski.
Różne
Dr Eugenia Radecka (1913-2003). Obituary.
Krytyki i oceny
Uwagi do recenzji książki "Nietoperze Polski", przygotowanej przez dr Andrzeja Lecha Ruprechta.


Inni kupili:
Przegląd Zoologiczny 3-4/2000 Przegląd Zoologiczny 3-4/2000

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

Cena: 14,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Zoologiczny 1-2/2000 Przegląd Zoologiczny 1-2/2000

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

Cena: 14,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Zoologiczny 3-4/2001 Przegląd Zoologiczny 3-4/2001

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

Cena: 14,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...