Przemiany geosystemów zbiorników wodnych powstałych ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: us-0051

W sklepie dodano: 21 lutego 2011

udostępnij

Cena: 19,9017,00

Do koszyka
Przemiany geosystemów zbiorników wodnych powstałych w nieckach osiadania na Wyżynie Katowickiej

Autor: Robert Machowski

Treść

Wstęp
    Zarys problemu
    Przegląd literatury
    Cele i metody badań, materiały źródłowe
Charakterystyka obszaru badań
    Lokalizacja obszaru badań
    Budowa geologiczna
    Rzeźba terenu
    Warunki klimatyczne
    Wody powierzchniowe
    Wody podziemne
    Gleby, pokrywa roślinna i fauna
    Zagospodarowanie terenu
Charakterystyka zbiorników wodnych
    Geneza zbiorników wodnych
    Czasowe zmiany zbiorników wodnych
    Charakterystyka morfometryczna i hydrotechniczna zbiorników wodnych
  Procesy brzegowe i osady denne zbiorników wodnych
    Uwarunkowania procesów oraz form brzegowych
    Osady denne jako wskaźnik zmian ekologicznych
Zmienność wybranych właściwości fizykochemicznych wody
    Żyzność wody
        Substancje biogenne
        Warunki termiczno-tlenowe jako wskaźnik dynamiki i żyzności masy wodnej
    Zasolenie wody jako funkcja obciążeń antropogenicznych
    Metale ciężkie
Zbiorniki w nieckach osiadania jako nowe nisze ekologiczne
Podsumowanie
Literatura
Summary

Rok wydania

2010

Wydawnictwo:

Uniw. Śląski

Liczba stron:

180

Format:

17x24cm

ISBN:

978-83-226-1980-4

Oprawa:

broszurowa


Inni kupili:
Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska

Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska

Cena: 5,0015,00 zł Więcej Do koszyka
Rośliny wodne i bagienne Rośliny wodne i bagienne

Książka opisują różnorodność krajowych gatunków przystosowanych do siedlisk wodnych

Cena: 81,9089,00 zł Więcej Do koszyka
Fitoindykatory wód Fitoindykatory wód

Fitoindykatory wód. Badanie stanu ekologicznego wód

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...