Przemiany krajobrazowe wybranych dolin ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: zt-0044

W sklepie dodano: 19 listopada 2014

udostępnij

Cena: 52,00

Do koszyka
Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce północno-zachodniej od XIX do początków XXI wieku

 Autor:  Michał Kupiec

Treść

1. Wstęp
2. Specyfika krajobrazu dolin rzecznych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zagadnienie odrębności funkcjonalnej i przestrzennej krajobrazów dolin rzecznych
2.3. Elementy krajobrazu doliny rzecznej
2.4. Koncepcje funkcjonowania krajobrazów dolin rzecznych
3. Rozwój krajobrazów związanych z dolinami rzecznymi w północno-zachodniej Polsce
3.1. Geneza i kształtowanie się sieci dolinowej
3.2. Przemiany dolin rzecznych w czasach historycznych
3.3. Zagospodarowanie obszarów dolinowych Pomorza Zachodniego w epoce nowożytnej na tle rozwoju gospodarczego regionu
4. Zakres opracowania, materiał badawczy i metody
4.1. Wprowadzenie
4.2. Obszary badawcze
4.3. Tok postępowania i metody badań
4.4. Materiały źródłowe
4.5. Mapy archiwalne Pomorza jako źródło danych w analizie chronostruktury krajobrazu
4.5.1. Zdjęcie topograficzne Pruskiego Sztabu Generalnego z I polowy XIX wieku (tzw. Pierwsze Pruskie Zdjęcie Topograficzne (niem. Urmesstischblatten)
4.5.2 Mapy serii Messtischblatt (nowe zdjęcie topograficzne Sztabu Generalnego z II połowy XIX wieku oraz mapy wdane w latach 30. XX wieku)
4.5.3. Współczesne materiały kartograficzne – mapy topograficzne oraz ortofotomapy lotnicze
4.6. Przygotowanie map do analiz krajobrazowych i analiza błędów archiwalnych map topograficznych
4.7. Prace terenowe
5. Wyniki badań
5.1. Charakterystyka przemian krajobrazu w obrębie wybranych fragmentów dolin rzecznych
5.1.1. Doliny w górnym biegu rzek
5.1.2. Doliny bez wykształconej terasy zalewowej
5.1.3. Doliny ze słabo wykształconą terasą zalewową
5.1.4. Doliny z szeroką terasą zalewową
5.1.5. Doliny wykorzystujące odcinki Pradoliny Pomorskiej
6. Synteza przemian krajobrazowych w badanych dolinach rzecznych Pomorza
6.1. Stabilność i dynamika systemów krajobrazowych dolin rzecznych
6.2. Zmiany struktury krajobrazu
6.3. Dynamika oddziaływań antropogenicznych XIX–XXI wieku
6.4. Ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazów dolinowych
7. Zakończenie
Literatura
Summary
Zusammenfassung

Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: ZUT w Szczecinie
Liczba stron: 199
Format: 17x24 cm
ISBN:
Oprawa: broszurowaInni kupili:
Środowiskowe bariery i czynniki ... Środowiskowe bariery i czynniki ...

Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski

Cena: 27,00 Więcej Do koszyka
Systemy krajobrazowe Systemy krajobrazowe

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, ...

Cena: 53,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Cena przyrody Cena przyrody

W książce przedstawiono podstawowe problemy ekonomii środowiska

Cena: 39,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...