Ptaki Śląska 24/2017

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: 17179/in-0014

W sklepie dodano: 22 lutego 2018

udostępnij

Cena: 25,00

Do koszyka

Polecamy również

Ptaki Śląska 15/2004

Ptaki Śląska 15/2004

Przepiórka i derkacz na Śląsku; Wrona siwa we Wrosławiu; Pluszcz w Góach Bialskich

Cena: 4,0017,00 zł
Ptaki Śląska 23/2016

Ptaki Śląska 23/2016

Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku; Rozwój populacji bielika...

Cena: 23,00
Ptaki Śląska 24/2017

Treść

Ptaki lęgowe w starej zabudowie Wrocławia w latach 1973-1974 oraz 2016
Ptaki zbiornika Dzierżno Duże w latach 2006-2017.
Zanik populacji kulika wielkiego Numenius arquata i rycyka Limosa limosa na Śląsku na początku XXI w.
Zagęszczenia par lęgowych sroki Pica pica na zróżnicowanych siedliskowo powierzchniach próbnych Górnego Śląska w latach 1981-2015.
Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na Śląsku w latach 2013-2014.
Rozmieszczenie siedliskowe i zagęszczenia populacji wróbla Passer domesticus zimą 2015/2016 w wybranych gminach konurbacji górnośląskiej.
Występowanie jemiołuszki Bombycilla garrulus w Zielonej Górze w latach 1994-2015.
Biologia lęgowa świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix w lasach okolic Wrocławia.
Sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis - występowanie w Polsce i sytuacja gatunku w Europie.
Lęg orlika krzykliwego Clanga pomarina w województwie dolnośląskim oraz pochodzenie oznakowanych ptaków lęgowych ze śląskiej populacji.
Możliwy lęg kani czarnej Milvus migrans na słupie napowietrznej linii energetycznej.
Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2017.
Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 2016
XXXVIII Zjazd Ornitologów Śląska.
35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Zarys historii w latach 1981-2016.
Inni kupili:
Z naszej przyrody Z naszej przyrody

Pasjonujący opis rodzimej flory i fauny w pięknej polszczyźnie (reprint)

Cena: 79,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2017 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2017

Profesor Andrzej Witkowski; Sowy TPN; Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2017 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2017

Profesor Zygmunt Denisiuk– botanik; Uparty dyktat w sprawie Puszczy Białowieskiej

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...