Ptaki Śląska 24/2017

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 17179/in-0014

W sklepie dodano: 22 lutego 2018

udostępnij

Cena: 25,00

Do koszyka

Polecamy również

Ptaki Śląska 15/2004

Ptaki Śląska 15/2004

Przepiórka i derkacz na Śląsku; Wrona siwa we Wrosławiu; Pluszcz w Góach Bialskich

Cena: 6,0017,00 zł
Ptaki Śląska 23/2016

Ptaki Śląska 23/2016

Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku; Rozwój populacji bielika...

Cena: 23,00
Rzadkie ptaki Polski

Rzadkie ptaki Polski

podsumowuje wszystkie dane o występowaniu rzadkich gatunków ptaków w Polsce

Cena: 112,00
Ptaki Śląska 24/2017

Treść

Ptaki lęgowe w starej zabudowie Wrocławia w latach 1973-1974 oraz 2016
Ptaki zbiornika Dzierżno Duże w latach 2006-2017.
Zanik populacji kulika wielkiego Numenius arquata i rycyka Limosa limosa na Śląsku na początku XXI w.
Zagęszczenia par lęgowych sroki Pica pica na zróżnicowanych siedliskowo powierzchniach próbnych Górnego Śląska w latach 1981-2015.
Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na Śląsku w latach 2013-2014.
Rozmieszczenie siedliskowe i zagęszczenia populacji wróbla Passer domesticus zimą 2015/2016 w wybranych gminach konurbacji górnośląskiej.
Występowanie jemiołuszki Bombycilla garrulus w Zielonej Górze w latach 1994-2015.
Biologia lęgowa świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix w lasach okolic Wrocławia.
Sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis - występowanie w Polsce i sytuacja gatunku w Europie.
Lęg orlika krzykliwego Clanga pomarina w województwie dolnośląskim oraz pochodzenie oznakowanych ptaków lęgowych ze śląskiej populacji.
Możliwy lęg kani czarnej Milvus migrans na słupie napowietrznej linii energetycznej.
Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2017.
Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 2016
XXXVIII Zjazd Ornitologów Śląska.
35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Zarys historii w latach 1981-2016.
Inni kupili:
Rośliny łąkowe Rośliny łąkowe

Książka opisuje różnorodność gatunkową roślin tworzących zbiorowiska łąkowe

Cena: 59,7669,00 zł Więcej
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Drzewa. Spotkania z przyrodą Drzewa. Spotkania z przyrodą

Naucz się rozpoznawać drzewa, poznaj nazwy, zobacz jak wygląda ich kora ...

Cena: 38,8545,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...