Regionalny system ochrony różnorodności

Dostępność: dostępny

Nr produktu: uo-0020

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 33,0029,00

Do koszyka
Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej (na przykładzie opolszczyzny)

Autorzy: Badora Krzysztof, Koziarski Stanisław

W książce przedstawiono problematykę systemowej ochrony krajobrazu wdrażanej na poziomie regionalnym. W oparciu o dotychczasowy stan wiedzy zaproponowano docelowy przestrzenny system ochrony walorów krajobrazowych jednego z mniej znanych, a bardzo interesujących krajobrazowo województw w Polsce. Delimitacja poszczególnych elementów systemu obejmującego rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu poprzedzona została inwentaryzacją zasobów krajobrazowych regionu, analizą stanu ochrony oraz jej historycznego rozwoju. Przy wyznaczaniu obszarów ochrony krajobrazu wykorzystano założenia i modele stosowane w geografii i ekologii krajobrazu. Pod względem metodycznym książka prezentuje zastosowania kompleksowej geografii fizycznej w ochronie walorów krajobrazowych na poziomie regionalnym. Książka adresowana jest do osób interesujących się różnymi aspektami struktury, funkcjonowania i ochrony krajobrazu. Są wśród nich uczniowie i studenci specjalizujący się w problematyce geografii fizycznej, ekologii i ochrony środowiska, pracownicy administracji samorządowej i rządowej zajmujący się problematyką gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska przyrodniczego, badacze z zakresu geografii i ekologii krajobrazu. Książka, prezentująca kompleksowo krajobrazy Opolszczyzny, powinna zainteresować również turystów i krajoznawców.

Rok wydania

2008

Wydawnictwo:

Uniw. Opolski

Liczba stron:

326

Format:

16,5x23,5 cm

ISBN:

978-83-7395-274-4

Oprawa:

broszurowa

Inni kupili:
Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska

Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska

Cena: 5,0015,00 zł Więcej Do koszyka
Makrofitowa Metoda Oceny Rzek Makrofitowa Metoda Oceny Rzek

Metoda MMOR pozwala na określenie stopnia degradacji wód płynących ...

Cena: 32,90 Więcej Do koszyka
Przewodnik metodyczny do analizy wód Przewodnik metodyczny do analizy wód

Niniejszy Przewodnik jest przede wszystkim zbiorem roboczych instrukcji oznaczania najważniejszych ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...