Odporność owadów na insektycydy Odporność owadów na insektycydy

Książka może być wykorzystana przez studentów i doktorantów wydziałów rolniczych, ogrodniczych i leśnych, ...

Cena: 65,00 Więcej Do koszyka
Technologia kiszenia biomasy Technologia kiszenia biomasy

Technologia kiszenia biomasy na cele paszowe i biogaz rolniczy

Cena: 47,8050,00 zł Więcej Do koszyka
Chwasty i ich zwalczanie Chwasty i ich zwalczanie

Chwasty i ich zwalczanie - element polowej produkcji roślinnej

Cena: 33,00 Więcej Do koszyka
Nawożenie użytków zielonych Nawożenie użytków zielonych

Funkcje użytków zielonych w ekosystemie; Technologia nawożenia ...

Cena: 69,4073,00 zł Więcej Do koszyka
Choroby roślin rolniczych Choroby roślin rolniczych

Informacje dotyczące występowania, objawów, szkodliwości i przyczyn chorób

Cena: 31,00 Więcej Do koszyka
Wybrane metody badania procesów plonotwórczych Wybrane metody badania procesów plonotwórczych

Podręcznik metodyczny

Cena: 26,00 Więcej Do koszyka
Odporność chwastów na herbicydy Odporność chwastów na herbicydy

Książka obejmuje całość zagadnień związanych z odpornością chwastów na herbicydy

Cena: 53,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Wpływ sposobu zagospodarowania pól czasowo ... Wpływ sposobu zagospodarowania pól czasowo ...

...wyłączonych z użytkowania rolniczego na niektóre właściwości siedliska

Cena: 29,00 Więcej Do koszyka
Wpływ preparatów zawierających ... Wpływ preparatów zawierających ...

... substancje antystresowe na cechy fizjologiczne i plonowanie wybranych gliko- ...

Cena: 27,00 Więcej Do koszyka
Geoponika. Bizantyjska encyklopedia rolnicza Geoponika. Bizantyjska encyklopedia rolnicza

Podstawowe źródło do poznania rolnictwa, hodowli, sztuki kulinarnej Bizancjum

Cena: 72,9076,00 zł Więcej Do koszyka
Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i ... Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i ...

Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie

Cena: 21,85 Więcej Do koszyka
Rośliny rolnicze Rośliny rolnicze

W pięciu rozdziałach szczegółowo opisano zagadnienia związane z biologią rozwoju ...

Cena: 39,90 Więcej Do koszyka
Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie

Krajowe zapotrzebowanie i potencjał produkcyjny surowców oleistych są nadal duże ...

Cena: 52,0055,00 zł Więcej Do koszyka
Siarka w środowisku Siarka w środowisku

Monografia prezentuje aktualny stan wiedzy na temat znaczenia siarki dla ...

Cena: 18,90 Więcej Do koszyka
Właściwości spektralne nieużytków porolnych i odłogów Właściwości spektralne nieużytków porolnych i odłogów

Właściwości spektralne nieużytków porolnych i odłogów na podstawie danych ...

Cena: 21,0024,00 zł Więcej Do koszyka
Skutki odłogowania gleb w pagórkowatym ... Skutki odłogowania gleb w pagórkowatym ...

Skutki odłogowania gleb w pagórkowatym krajobrazie morenowym Pomorza Zachodniego

Cena: 28,00 Więcej Do koszyka
Etiologia wybranych chorób korzeni buraka cukrowego Etiologia wybranych chorób korzeni buraka cukrowego

Etiologia wybranych chorób korzeni buraka cukrowego

Cena: 9,9013,00 zł Więcej Do koszyka
Patologia nasion Patologia nasion

Podręcznik jest opracowaniem łączącym problematykę fitopatologii i nasiennictwa.

Cena: 29,0036,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...