Roślinne ślady człowieka

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ib-0035

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 38,00

Do koszyka
Roślinne ślady człowieka

Redakcja: Krystyna Wasilikowa, Maria Lityńska-Zając, Aldna Bieniek

Treść

Wprowadzenie

Wpływ działalności człowieka mezolitu i neolitu na szatę roślinną w rejonie Jeziora Mikołowskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich).

Osadnictwo i gospodarka w neolicie we wschodniej części Karpat polskich. Konfrontacja informacji archeologicznych i palinologicznych .

Osadnictwo społeczeństw rolniczych  i zmiany środowiska naturalnego nad środkową Krasówką (Kotlina Szczercowska). Wstępna charakterystyka.

Palinologiczne ślady gospodarki człowieka w dwóch profilach z małego torfowiska  w Osłonkach na Kujawach.

Kataplazm z dziegciu i ziół . Ślady zabiegów medycznych lub magicznych wykonywanych we wczesnym okresie epoki brązu.

Nowe znalezisko owoców nawrotu lekarskiego Lithospermum officinale L. ze stanowiska kultury mierzanowickiej w Szarbi.

Wstępne wyniki analizy materiałów roślinnych ze stanowiska kultury łużyckiej  w Krzanowicach (stan. 20), gm. loco, woj. śląskie.

Czarne dęby w aluwiach Wisły w rejonie Krakowa - wskaźnik zmian klimatycznych czy działalności człowieka?

Palinologia obiektów archeologicznych i warstw kulturowych stanowisk wczesnośredniowiecznych środkowej Wielkopolski.

Analiza pyłkowa osadów z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - doniesienia wstępne.

Badania archeobotaniczne zespołu grodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - historia i najnowsze wyniki.

Odciski roślinne we wczesnośredniowiecznych prażnicach ze stanowiska Kraków Nowa Huta Mogiła 62A.

Prażnice z wczesnośredniowiecznego grodziska w Stradowie, gm. Czarnocin.

Naczynie z dziegciem z wczesnośredniowiecznej osady w Igołomi, gm. Kraków.

Naczynia do produkcji smół drzewnych z wczesnośredniowiecznej osady w Nowej Hucie Mogile, stan. 1.

"Nowy" typ pszenicy oplewionej w materiałach archeobotanicznych.

Relikty dawnych upraw we współczesnej florze Polski.

Różnorodność flory roślin naczyniowych kurhanów w dorzeczach Szreniawy i Nidzicy (Wyżyna Małopolska, południowa Polska).

Współczesna szata roślinna grodziska w Stradowie (Wyżyna Małopolska, południowa Polska).

Wiek rzeczywisty granic chronozon wyznaczonych w latach radiowęglowych.

Rok wydania

2005

Wydawnictwo:

IB PAN

Liczba stron:

322

Format:

14,5x20,5 cm

ISBN:

83-89648-21-0

Oprawa:

broszurowa


Inni kupili:
Skamieniałe drewno Skamieniałe drewno

Skamieniałe drewno drzew gatunków liściastych, iglastych oraz paproci

Cena: 154,90169,00 zł Więcej Do koszyka
Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ... Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ...

Opracowanie obejmuje grzyby mające związek z roślinami ogrodniczymi, rolniczymi ...

Cena: 72,9078,00 zł Więcej Do koszyka
Zwójkówki w sadach Zwójkówki w sadach

Publikacja szczegółowo opisująca gatunki motyli z rodziny zwójkowatych

Cena: 16,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...