Ekosystem wód śródlądowych - 18 foliogramów Ekosystem wód śródlądowych - 18 foliogramów

18 foliogramów: obieg węgla i azotu, staw, zanieczysczenie wód, sukcesja, torfowiska

Cena: 299,00 Więcej Do koszyka
Ekosystem mórz i oceanów - 28 foliogramów Ekosystem mórz i oceanów - 28 foliogramów

28 foliogramów: życie morza Bałtyckiego i Śródziemnego, flora i fauna mórz

Cena: 439,00 Więcej Do koszyka
Woda, ścieki, odpady - 16 foliogramów Woda, ścieki, odpady - 16 foliogramów

16 foliogramów: rzeki, jeziora, ścieki, klasy czystości, odpady promieniotwórcze

Cena: 299,00 Więcej Do koszyka
Recykling - 10 foliogramów Recykling - 10 foliogramów

10 foliogramów: profil gleby, rośliny wskaźnikowe, aluminium. odpady organiczne

Cena: 239,00 Więcej Do koszyka
Ekologia - 10 foliogramów Ekologia - 10 foliogramów

10 foliogramów: smog, zmiany krajobrazu, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, odpady

Cena: 199,00 Więcej Do koszyka
Wirusy, bakterie, komórka - 11 foliogramów Wirusy, bakterie, komórka - 11 foliogramów

11 foliogramów: komórki rośłinna i zwierzęca, helisa DNA, bakterie, wirusy

Cena: 229,00 Więcej Do koszyka
Glony - 16 foliogramów Glony - 16 foliogramów

16 foliogramów: czynności życiowe, przemiana pokoleń, przegląd systematyczny

Cena: 299,00 Więcej Do koszyka
Grzyby - 12 foliogramów Grzyby - 12 foliogramów

12 foliogramów: budowa, czynności życiowe, przegląd systematyczny i cykle rozwojowe

Cena: 219,00 Więcej Do koszyka
Mszaki i paprotniki - 13 foliogramów Mszaki i paprotniki - 13 foliogramów

13 foliogramów: przegląd systematyczny i charakterystyka grup

Cena: 239,00 Więcej Do koszyka
Pierwotniaki - 9 foliogramów Pierwotniaki - 9 foliogramów

9 foliogramów: etapy rozwoju zarodkowego, funkcje życiowe i przeglą pierwotniaków

Cena: 199,00 Więcej Do koszyka
Stawonogi - 13 foliogramów Stawonogi - 13 foliogramów

13 foliogramów: rozwielitka, aparaty gębowe, larwy, owady, typy odnóży,przeobrażenie

Cena: 239,00 Więcej Do koszyka
Strunowce - 19 foliogramów Strunowce - 19 foliogramów

19 foliogramów: rozwój strunowców, ukłąd kostny, dzioby, budowa żaby, gady

Cena: 299,00 Więcej Do koszyka
Zwierzęta beztkankowe i tkankowe - 17 foliogramów Zwierzęta beztkankowe i tkankowe - 17 foliogramów

17 foliogramów: przegląd, budowa i cykle rozwojowe

Cena: 299,00 Więcej Do koszyka
Genetyka - 8 foliogramów Genetyka - 8 foliogramów

8 foliogramów: mitoza i mejoza, mutacje, dziedziczenie, sprzężenie, zmienność

Cena: 179,00 Więcej Do koszyka
Anatomia człowieka cz. 1 - 22 foliogramy Anatomia człowieka cz. 1 - 22 foliogramy

22 foliogramy: układy ruchu, pokarmowy, oddechowy, krązenia, skóra, zmysły

Cena: 329,00 Więcej Do koszyka
Ziemia - planeta Układu Słonecznego - 18 foliogramów Ziemia - planeta Układu Słonecznego - 18 foliogramów

18 foliogramów: cechy fizyczne planet, komety, księżyc, długość i szerokość geogr.

Cena: 349,00 Więcej Do koszyka
Litosfera i wnętrze Ziemi - 15 foliogramów Litosfera i wnętrze Ziemi - 15 foliogramów

15 foliogramów: dzieje Ziemi, skąłd chemiczny Ziemi, skały magmowe, cykl geologiczny

Cena: 299,00 Więcej Do koszyka
Atmosfera - 10 foliogramów Atmosfera - 10 foliogramów

10 foliogramów: warstwy, bilans cieplny, wiatry i prądy, chmury, fronty

Cena: 229,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...