Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: pw-0001

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 72,0067,90

Do koszyka
Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona

Autor: Tadeusz H. Puchniarski

So­sna zwyczajna jest gatunkiem, który odgrywa i odgry­wać będzie pierwszoplanową rolę z racji swego naj­większego udziału w polskich lasach, popularności w społeczeństwie, jak też dobrych, a nieraz nawet optymalnych warunków hodowli i rozwoju. Istnieją tendencje ograniczania tego gatunku na rzecz gatun­ków liściastych - są one często słuszne szczególnie tam, gdzie sosna zwyczajna tworzy jednogatunkowe monolity, lub tam, gdzie została wprowadzona na zbyt żyzne siedliska, przydatne do hodowli bardziej wymagających gatunków, np. takich jak dąb szypułkowy czy buk zwyczajny. Jednak analiza jakości gleb w Polsce doprowadza do wniosku, że sosna zwy­czajna pozostanie w znacznym stopniu gatunkiem dominującym, jak też w dalszym ciągu będzie stano­wiła podstawę zalesień na najsłabszych i nieprzydat­nych dla rolnictwa gruntach porolnych.

Niniejsza publikacja ma na uwadze przede wszyst­kim względy praktyczne, tj. ma wskazywać, jak hodo­wać i chronić wysokiej jakości drzewostany z udzia­łem sosny adekwatne do środowiska, odznaczające się:
► cennymi cechami genetycznymi oraz wysoką jako­ścią hodowlaną,
► walorami bioróżnorodności i naturalnej odporności biologicznej, a zwłaszcza wysoką odpornością na działanie szkodliwych czynników biotycznych i abio­tycznych,
► produkcją optymalnej dla siedliska masą surowca drzewnego o możliwie najwyższej jakości.

Rok wydania

2008

Wydawnictwo:

PWRIl

Liczba stron:

273

Format:

15,5x20 cm

ISBN:

978-83-09-99006-2

Oprawa:

twarda

 
Ładowanie...