Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: uk-0040

W sklepie dodano: 18 listopada 2014

udostępnij

Cena: 59,00

Do koszyka
Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej

 Autor: Dariusz Kamiński

Książka prezentuje wyniki badań nad współczesną florą i roślinnością 29 wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu ziemi chełmińskiej. Dotyczy zagadnień wpływu dawnej i współczesnej antropopresji na szatę roślinną badanych obiektów. Podczas badań szukano odpowiedzi na pytania: Czy flora grodzisk ziemi chełmińskiej ma swoiste cechy różniące ją od flor siedlisk nieprzekształconych przez człowieka oraz od flory obiektów archeologicznych opisanych z innych części kraju? Czy i w jaki sposób antropogeniczne pochodzenie siedliska i długotrwałe użytkowanie rolnicze grodzisk wpłynęły na wykształcenie się istniejących zbiorowisk roślinnych? Czy sukcesja na grodziskach, po zaprzestaniu działalności człowieka, prowadzi do odtworzenia się zbiorowisk, które występowały na ich terenie przed budową grodu? W celu rozwiązania przedstawionych powyżej problemów wykonano analizę flory badanych grodzisk oraz scharakteryzowano występujące na nich zespoły i zbiorowiska roślinne. Porównano także wybrane fitocenozy z terenu grodzisk z analogicznymi, rosnącymi na siedliskach o charakterze naturalnym. Ze względu na poruszane tematy praca może być źródłem informacji zarówno dla przyrodników, jak i archeologów zainteresowanych przyrodniczymi aspektami bytowania populacji ludzkich.

Rok wydania

2014

Wydawnictwo:

UMK

Liczba stron:

244

Format:

21x30 cm

ISBN:

978-83-231-3229-5

Oprawa:

broszurowaInni kupili:
Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Książka obejmuje kompleksową i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną

Cena: 55,9059,90 zł Więcej Do koszyka
Przyrodnicze aspekty rozwoju zrównoważonego miast Przyrodnicze aspekty rozwoju zrównoważonego miast

Przyrodnicze aspekty rozwoju zrównoważonego miast

Cena: 24,90 Więcej Do koszyka
Programowanie ochr. środowiska w gminie Programowanie ochr. środowiska w gminie

Programowanie ochrony środowiska w gminie, czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony...

Cena: 32,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...