Torfowiska gór, wyżyn i niżu

Dostępność: dostępny

Nr produktu: wa-0015

W sklepie dodano: 29 stycznia 2014

udostępnij

Cena: 25,00

Do koszyka
Torfowiska gór, wyżyn i niżu

 Redaktor: Sławomir Żurek

Bezpośrednim powodem zorganizowania sympozjum, którego materiały złożyły się na niniejszą publikację, było przedstawienie wyników badań w rezerwacie torfowiskowymBiałe Ługi szerszemu gronu osób zainteresowanych badaniami torfowisk, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Badając torfowiska, a więc zarówno torfotwórcze zbiorowisko roślinne oraz złoża torfu, jak i wodę tam występującą, możemy odpowiedzieć na liczne pytania stawiane przez wiele wyspecjalizowanych dyscyplin naukowych biologii, geografii i geologii.
Konferencja, której wyniki opublikowane zostały w niniejszej pracy, m.in. stanowiła odpowiedź na to, czym obecnie zajmują się polscy badacze torfowisk. W tomie znajdują się referaty wygłoszone na sympozjum, brak natomiast niektórych z nich, które nie zostały przysłane do druku po konferencji (K. Tobolski, K. Szczepanek, L. Wołejko). Część referatów zgłoszonych początkowo na sympozjum (N. Kalinowych, T. Yurkovskaja, V. A. Smagin, Z. Osadovski, L. Kucharski), opublikowanych w postaci krótkich streszczeń, nie została z powodu braku referentów wygłoszona. Z sesji posterowej nie przysłano niektórych materiałów do druku (M. Nita, K. Wójcicki, M. Obremska, K. Tobolski, J. Pokorny, Z. Gołąb). Wygłoszono natomiast referaty członków sympozjum: J. Pająkowskiego "Rezerwat cisa w Zwiechrzlesie" oraz M. Krupińskiego "Ocena tempa akumulacji i innych parametrów cechujących biogeniczne osady holoceńskie", które jednak nie zostały przesłane do druku. Dodatkowo wydrukowano bardzo istotne teksty przygotowane przez A. Obidowicza i W. Margielewskiego, "Problematyka klasyfikacji torfowisk górskich", oraz A. Przemyskiego, zawierający nowsze dane i szczegółową mapę zbiorowisk rzeczywistych rezerwatu Białe Ługi. Ponadto w drugiej części tomu zamieszczono cztery opracowania dotyczące obszaru proponowanego do włączenia w obręb rezerwatu Białe Ługi, stanowiące materiał uzupełniający dane opublikowane w tomieRezerwat torfowiskowy Białe Ługi z 2001 r.


Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: UJK w Kielcach

Liczba stron:

172

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-7133-343-9

Oprawa:

broszurowa
Inni kupili:
Szata roślinna śródpolnych siedlisk Podlaskiego ... Szata roślinna śródpolnych siedlisk Podlaskiego ...

Szata roślinna śródpolnych siedlisk Podlaskiego Przełomu Bugu

Cena: 15,9021,00 zł Więcej Do koszyka
Kompleksowa metoda oceny stosunków wodnych w lasach Kompleksowa metoda oceny stosunków wodnych w lasach

W monografii przedstawiono najważniejsze relacje pomiędzy lasem a wodą

Cena: 24,00 Więcej Do koszyka
Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska

Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska

Cena: 5,0015,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...