Ustawa o lasach. Komentarz

Dostępność: dostępny w ok. 5 dni roboczych

Nr produktu: az-2386

W sklepie dodano: 8 września 2017

udostępnij

Cena: 199,00185,00

Do koszyka

Polecamy również

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i ...

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i ...

... jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Cena: 167,00175,00 zł
Ustawa o lasach. Komentarz

Autor: Wojciech Radecki

Autor wyjaśnia przepisy ustawy na podstawie swojej wiedzy - z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje. Największą wagę przykłada do przepisów ochronnych, a także tych o charakterze penalnym, w pełnym brzmieniu przywołując przepisy karne mające zastosowanie w ochronie lasów; przytacza też szeroko przepisy wykonawcze do ustawy.

Rozwiązania komentowanej ustawy zostały omówione na szerokim tle prawnym, zwłaszcza ustaw o ochronie przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy o lasach, przede wszystkim:
ustawą z 20.03.2015 r., którą wprowadzono do ustawy o lasach przepisy realizujące postanowienia dwóch rozporządzeń unijnych odnoszących się do obrotu drewnem i wyrobami z drewna,
ustawą z 11.04.2016 r., którą wprowadzono instytucję pierwokupu na rzecz Lasów Państwowych,
ustawą z 16.12.2016 r., którą dodano art. 14b zobowiązujący ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Rok wydania

2017

Wydawnictwo:

Wolters Kluwer

Liczba stron:

500

Format:

cm

ISBN:

978-83-8107-811-5

Oprawa:

twarda


Oblicz ratę
Ładowanie...