Uszkodzenia drzew leśnych

Dostępność: dostępny w ok. 5 dni roboczych

Nr produktu: az-0497/

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 65,00

Do koszyka
Uszkodzenia drzew leśnych

Autor
: Janusz Szwałkiewicz

Zadaniem niniejszego przewodnika jest przedstawienie spotyka­nych na drzewach i krzewach leśnych uszkodzeń liści i igieł, gałę­zi i pnia oraz innych objawów mogących świadczyć o przebiegają­cych w lesie szkodotwórczych procesach chorobowych.
Przewodnik ma służyć pomocą w znalezieniu odpowiedzi na py­tania dotyczące przyczyny zaobserwowanych zmian i informować o ewentualnych zagrożeniach z nimi związanych. Przy tym w za­sadzie nie zawiera opisu biologii szkodliwych owadów czy grzy­bów i sposobów ich zwalczania, bo jest to zadanie licznych facho­wych podręczników oraz „Instrukcji ochrony lasu".
Opisywane objawy, przedstawione na zdjęciach przywoływanych w tekście, jak i zamieszczone informacje identyfikacyjne zapre­zentowano według następującego schematu:
Co obserwować?
Objawy: opis uszkodzenia, zjawiska.
Gatunek drzewa/krzewu: wymieniono gatunki, których dotyczą uszkodzenia.
Okres obserwacji: podano okresy, w jakich najlepiej obserwo­wać uszkodzenia, zjawiska itp.
Przyczyna/sprawca: określono przyczynę choroby lub podano nazwę sprawcy uszkodzenia.
Podobne objawy: określono przyczynę lub nazwę sprawcy uszko­dzeń podobnych do omawianych.
Znaczenie gospodarcze: zaznaczono, czy obserwowane uszko­dzenia mają, a jeśli tak, to na ile istotny, wpływ na stan lasu.

Szybkie rozpoznanie sprawcy i prawdopodobnej skali występu­jących w lesie zjawisk o charakterze patologicznym jest bardzo ważne w ochronie lasu. Wynikające stąd zadania mieszczą się w zakresie obowiązków gospodarzy lasu, niemniej, jako nacecho­wane z reguły niecałkowitą przewidywalnością skutków ingerencji człowieka w ekosystemy leśne, w dynamiczny, bogaty świat żywej przyrody, wyróżniają się wysokim stopniem trudności wymagają­cym prawdziwie profesjonalnego kunsztu.

Treść

Od autora
Uszkodzenia drzew liściastych
Brzoza
Brzoza i inne gatunki
Buk
Buk i inne gatunki
Dąb
Dąbi inne gatunki
Jesion
Jesion i inne gatunki
Kasztanowiec
Kasztanowiec, klon
Klon
Klon i inne gatunki
Lipa
Lipa, klon
Olsza
Olsza i inne gatunki
Różne gatunki
Topola
Topola, wierzba
Wiąz
Wierzba
Uszkodzenia drzew iglastych
Jałowiec
Modrzew
Sosna
Sosna, świerk
Sosna, świerk, modrzew
Świerk
Świerk, jodła
Świerk, sosna, modrzew
Uszkodzenia drzew liściastych i iglastych
Różne gatunki
Objawy ułatwiające rozpoznanie przyczyny uszkodzenia drzewa
Skorowidz

Rok wydania

2009

Wydawnictwo:

PWRiL

Liczba stron:

360

Format:

16x23 cm

ISBN:

978-83-09-99015-4

Oprawa:

twarda


Cena rynkowa 70,00 zł
Oszczędzasz 5,00 zł
Ładowanie...