Użytki ekologiczne Wyżyny Małopolskiej

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: ur-0003

W sklepie dodano: 3 października 2012

udostępnij

Cena: 25,42

Do koszyka
Użytki ekologiczne Wyżyny Małopolskiej

 Autorzy: Ryszard Kostuch, Andrzej Misztal, Stanisław Jagła, Marek Stachurski

Monografia jest efektem badań prowadzonych przez autorów w latach 2004‒2007 dotyczących ekologicznego rozpoznania szaty roślinnej w wybranych jednostkach fizjograficznych Wyżyny Małopolskiej. Celem publikacji jest charakterystyka przyrodnicza użytków ekologicznych Wyżyny Małopolskiej, które ze względu na bogactwo florystyczne, duże walory krajobrazowe oraz występowanie w runi rzadkich i pięknych roślin chronionych w pełni zasługują na ochronę. Autorzy opisali aktualny stan użytków ekologicznych na badanym terenie, siedliskowe uwarunkowania ich występowania, różnorodność biologiczną flory i fauny ich form ekologicznych i struktury fitosocjologicznej, a także najważniejsze walory przyrodnicze jako ostoję różnorodności biologicznej w strukturze przestrzennej krajobrazu. Zaprezentowane wyniki badań poszerzają dotychczasowy stan wiedzy o tego rodzaju formacjach w środowisku przyrodniczym Wyżyny Małopolskiej. Cennym uzupełnieniem monografii są kolorowe zdjęcia autorstwa Andrzeja Misztala.

Rok wydania: 2007
Wydawnictwo: UR w Krakowie
Liczba stron: 124
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-60633-09-0
Oprawa: broszurowa


Inni kupili:
Biologiczne podstawy ochrony przyrody Biologiczne podstawy ochrony przyrody

Autor krytycznie omawia stosowane dziś i dawniej metody praktycznej ochrony przyrody

Cena: 54,9059,00 zł Więcej
Ochrona węży i ich siedlisk Ochrona węży i ich siedlisk

Książeczka, omawiająca biologię i ekologię wszystkich czterech polskich gatunków węży

Cena: 15,00 Więcej Do koszyka
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza

Metody naziemne i geomatyczne

Cena: 35,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...