Wiadomości Botaniczne 52/1-2/2008

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ib-p-0084

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 21,0010,00

Do koszyka
Wiadomości Botaniczne 52/1-2/2008

Artykuły
Rośliny w skażonych metalami ciężkimi środowisku  poprzemysłowym. Cz. I. Pobieranie, transport i toksyczność metali ciężkich (śladowych).
Biologiczne metody oczyszczania środowiska - fitoremediacja.
Co chromosomy mówią o ewolucji roślin?
Dziko rosnące rośliny jadalne w ankiecie Józefa Rostafińskiego z roku 1883.
Portrety botaników polskich
Rozstania
Rocznice, jubileusze
Leksykon botaników polskich
Sprawozdania ze spotkań naukowych
Z życia PTB
Z prac Komitetu Botaniki PAN
Varia
Poezje botaników
Botanika na wesoło
Nowe periodyki i serie
Recenzje
Nadchodzące spotkania


166 stron
Ładowanie...