Wiadomości Botaniczne 52/3-4/2008

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ib-p-0085

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 21,0010,00

Do koszyka
Wiadomości Botaniczne 52/3-4/2008

Artykuły
Rośliny w skażonych metalami ciężkimi środowisku  poprzemysłowym. Cz. II. Mechanizmy detoksykacji i strategie przystosowania roślin do wysokich stężeń metali ciężkich.
Banki nasion w lasach liściastych strefy umiarkowanej - ewolucyjne i ekologiczne aspekty badań.
Neurotoksyny syntetyzowane przez sinice.
Spotkanie na szlakach sygnałowych - czy poliaminy indukują syntezę tlenku azotu i modyfikują poziom nadtlenku wodoru u roślin.
Glony glebowe terenów pogórniczych skażonych mtealami ciężkimi.
Portrety botaników polskich
Rozstania
Rocznice, jubileusze
Leksykon botaników polskich
Sprawozdania ze spotkań naukowych
Z życia PTB
Varia
Poezje botaników
W krzywym zwierciadle
Botanika na wesoło
Nowe periodyki i serie
Recenzje
Nadchodzące spotkania


184 strony
Ładowanie...