Wieś Jutra 1/2007

Dostępność: dostępny

Nr produktu: wj-m-0033

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Wieś Jutra 1/2007

Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10 cz. 32,33,35 oraz w pozostałych częściach, a także planach finansowych na 2007 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Druk Sejmowy nr 10001

Prace stosowane i rozwojowe jednostek badawczo-rozwojowych ważnym ogniwem innowacyjności gospodarki


Rola Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w funkcjonowaniu środowiska naukowego w Polsce


Perspektywy współudziału zaplecza naukowo-badawczego sektora rolno-spożywczego w realizacji 7 Programu Ramowego UE


Rola Centrum Doradztwa Rolniczego w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – centrum interdyscyplinarnych badań nad rozwojem wsi

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na straży wdrażania postępu odmianowego do praktyki


Czynniki decydujące o możliwości wykorzystania wyników badań IUNG-PIB w praktyce


Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy


Wkład naukowy Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin w biogospodarkę i rolnictwo oparte na wiedzy


Program wieloletni i jego znaczenie dla Instytutu i polskiej ochrony roślin

IMUZ w pracach nad sposobami ochrony łąk i pastwisk w programie rolno-środowiskowym na lata 2007-2013 oraz systemem informacji przestrzennej o mokradłach Polski

Znaczenie roślin włóknistych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w badaniach Instytutu Włókien Naturalnych


Zalesienia porolne i dopłaty przysługujące z tego tytułu – w świetle obowiązujących przepisów
Ładowanie...