Wieś Jutra 2/2007

Dostępność: dostępny

Nr produktu: wj-m-0034

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Wieś Jutra 2/2007

Płatności bezpośrednie do ziemniaków i buraków cukrowych w Polsce w 2007 r.

Nowe metody monitorowania i zwalczania szkodników glebowych (ze szczególnym uwzględnieniem drutowców – Elateridae) w uprawach ziemniaka


Wyniki testu immunofluorescencyjnego (IFAS) stosowanego do wykrywania i identyfikacji Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus – sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka


Technika i warunki prawidłowego sadzenia ziemniaków


Zmiany w ochronie plantacji ziemniaka


Ziemniak na tle innych surowców do produkcji bioetanolu


Zróżnicowana reakcja odmian ziemniaka na stres suszy w okresie wegetacj


Bariery i szanse w produkcji sadzeniaków w rolniczym systemie ekologicznym


Wady i zalety różnych systemów niszczenia chwastów na plantacjach ziemniaków


Zrzeszenie reprezentujące branżę ziemniaka aktywizuje działalność
Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce na tle Unii Europejskiej

Opłacalność produkcji buraków cukrowych do produkcji bioetanolu na tle różnych surowców roślinnych


Reforma rynku cukru – doświadczenia po półrocznym okresie obowiązywania


Świadomość planów reformy rynku cukru wśród polskich plantatorów


Wady i zalety różnych systemów zwalczania chwastów na plantacjach buraka cukrowego
Wady i zalety różnych systemów niszczenia szkodników na plantacjach buraków cukrowych

Mirosław Korzeniowski, Piotr Szustak


Betanal Elite – dobra inwestycja w 2007 roku

Ładowanie...