Wieś Jutra 3/2007

Dostępność: dostępny

Nr produktu: wjm-0035

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Wieś Jutra 3/2007

Treść

Kukurydza w 2006 roku – rozczarowania i nadzieje.
Kukurydza cukrowa – aktualne problemy produkcji.
Nowe odmiany kukurydzy w krajowym rejestrze.
Najważniejsze problemy agrotechniki kukurydzy w świetle badań IUNG-PIB.
Nawożenie startowe jako metoda obniżki kosztów i zmniejszenia zagrożeń środowiskowych.
Zalecenia w zakresie ochrony kukurydzy przed chwastami na 2007 rok.
Zalecenia w zakresie ochrony kukurydzy przed szkodnikami i chorobami w 2007 r..
Nowoczesne maszyny w uprawie kukurydzy.
Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji pasz gospodarskich.
Rośliny strączkowe a system rolnictwa zrównoważonego.
Miejsce wieloletnich roślin pastewnych w systemie rolnictwa zrównoważonego.
Znaczenie zasiewów mieszanych w produkcji wieloletnich roślin pastewnych na gruntach ornych.
Główne problemy agrotechniki roślin strączkowych.
Wykorzystanie pasz z trwałych użytków zielonych w różnych systemach żywienia bydła mlecznego.
Chów bydła mięsnego alternatywną i efektywną formą wykorzystania użytków zielonych.
Przyrodnicze podstawy nawożenia łąk i pastwisk w gospodarstwach ekologicznych.
Bilansowanie składników na trwałych użytkach zielonych w gospodarstwie ekologicznym.
Występowanie mikotoksyn w kiszonkach z użytków zielonych.
Suszarnie przewoźne do ziarna kukurydzy
Ładowanie...