Wieś Jutra 4/2007

Dostępność: dostępny

Nr produktu: wj-m-0036

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Wieś Jutra 4/2007

Treść

Rynek zbóż w ostatnich sezonach i projekcja na 2007/2008.
Aktualne i perspektywiczne kierunki badań Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB.
Stan aktualny i perspektywy uprawy pszenżyta w Polsce.
Główne problemy produkcji i wykorzystania owsa.
Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania produkcji żyta w Polsce.
Zasadnicze uwarunkowania produkcji jęczmienia w Polsce.
Dobór odmian kukurydzy do uprawy na ziarno w Polsce.
Główne uwarunkowania i problemy uprawy mieszanek zbożowych.
Sorgo – roślina alternatywna.
Program porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian. Ocena wdrożenia programu po kilku latach funkcjonowania.
Wpływ ochrony roślin na jakość plonu zbóż.
Wpływ nawożenia mineralnego na wysokość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego.
Kalkulacja kosztów uprawy rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym 2005/2006.
Aktualne problemy w ochronie zbóż przed szkodnikami.
Aktualne problemy ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami.
Ochrona rzepaku przed chorobami i jej znaczenie dla plonowania.
Perspektywa stosowania niższych dawek herbicydów w zbożach jarych.
Fitoplazmy – mało znana choroba na rzepaku ozimym (choroba fitoplazmatyczna, dawniej – Mycoplasma Like Organisms, MLO).
Występowanie i liczebności bakterii symbiotycznych roślin motylkowatych w glebach Polski.
Problematyka szkód łowieckich na użytkach zielonych.
Standardy technologiczne w hodowli danieli.
Ładowanie...