Podstawy renaturyzacji rzek Podstawy renaturyzacji rzek

Książka jest wynikiem kilkuletnich studiów nad problematyką renaturyzacji rzek

Cena: 41,00 Więcej Do koszyka
Zróżnicowanie i chemizm osadów małych... Zróżnicowanie i chemizm osadów małych...

... osadów małych zbiorników wodnych w krajobrazie młodoglacjalnym

Cena: 39,70 Więcej Do koszyka
Reakcja przęstki pospolitej i żabiścieku pływającego... Reakcja przęstki pospolitej i żabiścieku pływającego...

...na zanieczyszczenie wody wybranymi metalami ciężkimi i możliwości wykorzystania..

Cena: 41,90 Więcej Do koszyka
Ocena warunków występowania wody ... Ocena warunków występowania wody ...

Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie

Cena: 33,0035,90 zł Więcej Do koszyka
Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej ... Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej ...

Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej zawartości azotanów

Cena: 25,00 Więcej Do koszyka
Hydromorfologiczna ocena wód płynących Hydromorfologiczna ocena wód płynących

Opracowanie jest podręcznikiem do badań terenowych prowadzonych wg metody River Habitat Survey

Cena: 58,90 Więcej
Woda. Zasoby, degradacja, ochrona Woda. Zasoby, degradacja, ochrona

Podręcznik omawia charakterystykę hydrologiczną występowania wód

Cena: 55,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Modelowanie procesów odprowadzania do Bałtyku... Modelowanie procesów odprowadzania do Bałtyku...

... związków biogennych na przykładzie azotu i fosforu ogólnego

Cena: 41,0044,89 zł Więcej Do koszyka
Przewodnik metodyczny do analizy wód Przewodnik metodyczny do analizy wód

Niniejszy Przewodnik jest przede wszystkim zbiorem roboczych instrukcji oznaczania najważniejszych ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego

Monografia adresowana jest do naukowców zajmujących się hydrobiologią, ichtiologią, ekologią wód oraz ...

Cena: 12,9034,90 zł Więcej Do koszyka
Biotechnologia ścieków Biotechnologia ścieków

W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków

Cena: 46,9049,90 zł Więcej Do koszyka
Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków

Kompendium wiedzy o coraz powszechniej stosowanych w Polsce ekologicznych ...

Cena: 46,9049,90 zł Więcej
Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce II Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce II

Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. t. II

Cena: 9,0035,00 zł Więcej Do koszyka
Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce IV Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce IV

Opracowanie jest kolejnym elementem cyklu dotyczącego problematyki naukowej z...

Cena: 6,5023,40 zł Więcej Do koszyka
Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na ... Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na ...

Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza ...

Cena: 33,90 Więcej Do koszyka
Makrofitowa Metoda Oceny Rzek Makrofitowa Metoda Oceny Rzek

Metoda MMOR pozwala na określenie stopnia degradacji wód płynących ...

Cena: 32,90 Więcej Do koszyka
Bilans biogenów w agroekosystemach ... Bilans biogenów w agroekosystemach ...

Bilans biogenów w agroekosystemach Wielkopolski w aspekcie ochrony jakości wód na przykładzie zlewni Samicy St

Cena: 12,0017,00 zł Więcej Do koszyka
Eutrofizacja cieków wodnych zlewni ... Eutrofizacja cieków wodnych zlewni ...

Eutrofizacja cieków wodnych zlewni Warty w latach 1992-2002

Cena: 55,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...