Mikroplastiki w środowisku wodnym Mikroplastiki w środowisku wodnym

Publikacja poświęcona jest analizie i sposobom usuwania tworzyw sztucznych

Cena: 55,0059,00 zł Więcej Do koszyka
Weryfikacja metod opartych na makrofitach ... Weryfikacja metod opartych na makrofitach ...

Weryfikacja metod opartych na makrofitach w ocenie stanu ekologicznego jezior

Cena: 31,00 Więcej Do koszyka
Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

Nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków

Cena: 80,8589,00 zł Więcej Do koszyka
Wpływ zabudowy hydrotechnicznej ... Wpływ zabudowy hydrotechnicznej ...

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na roślinność terasy zalewowej rzeki Czarny Dunajec

Cena: 13,00 Więcej Do koszyka
Stan środowiska rzeki południowej Polski Stan środowiska rzeki południowej Polski

Stan środowiska rzeki południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty

Cena: 8,50 Więcej Do koszyka
Eutrofizacja cieków wodnych zlewni ... Eutrofizacja cieków wodnych zlewni ...

Eutrofizacja cieków wodnych zlewni Warty w latach 1992-2002

Cena: 39,9055,00 zł Więcej Do koszyka
Zróżnicowanie i chemizm osadów małych... Zróżnicowanie i chemizm osadów małych...

... osadów małych zbiorników wodnych w krajobrazie młodoglacjalnym

Cena: 39,70 Więcej Do koszyka
Reakcja przęstki pospolitej i żabiścieku pływającego... Reakcja przęstki pospolitej i żabiścieku pływającego...

...na zanieczyszczenie wody wybranymi metalami ciężkimi i możliwości wykorzystania..

Cena: 41,90 Więcej Do koszyka
Gruby rumosz drzewny: depozycja ... Gruby rumosz drzewny: depozycja ...

Gruby rumosz drzewny: depozycja w rzece górskiej, postrzeganie i wykorzystanie do rewitalizacji cieków górskic

Cena: 28,00 Więcej Do koszyka
Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej ... Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej ...

Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej zawartości azotanów

Cena: 25,00 Więcej Do koszyka
Woda. Zasoby, degradacja, ochrona Woda. Zasoby, degradacja, ochrona

Podręcznik omawia charakterystykę hydrologiczną występowania wód

Cena: 54,7859,00 zł Więcej Do koszyka
Modelowanie procesów odprowadzania do Bałtyku... Modelowanie procesów odprowadzania do Bałtyku...

... związków biogennych na przykładzie azotu i fosforu ogólnego

Cena: 40,1844,89 zł Więcej Do koszyka
Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego

Monografia adresowana jest do naukowców zajmujących się hydrobiologią, ichtiologią, ekologią wód oraz ...

Cena: 12,9034,90 zł Więcej Do koszyka
Bilans biogenów w agroekosystemach ... Bilans biogenów w agroekosystemach ...

Bilans biogenów w agroekosystemach Wielkopolski w aspekcie ochrony jakości wód na przykładzie zlewni Samicy St

Cena: 12,0017,00 zł Więcej Do koszyka
Ochrona i zagospodarowanie dorzecza ... Ochrona i zagospodarowanie dorzecza ...

Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy t. I

Cena: 46,00 Więcej Do koszyka
Wyznaczanie wezbrań powodziowych w ... Wyznaczanie wezbrań powodziowych w ...

Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych

Cena: 16,00 Więcej Do koszyka
Wpływ regulacji koryta Odry na ... Wpływ regulacji koryta Odry na ...

Wpływ regulacji koryta Odry na akumulację osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi: zróżnicowanie, zmiany...

Cena: 16,00 Więcej Do koszyka
Toksyczność i biodegradacja insektycydów Toksyczność i biodegradacja insektycydów

Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych

Cena: 8,00 Więcej Do koszyka
 
Ładowanie...