Weryfikacja metod opartych na makrofitach ... Weryfikacja metod opartych na makrofitach ...

Weryfikacja metod opartych na makrofitach w ocenie stanu ekologicznego jezior

Cena: 31,00 Więcej Do koszyka
Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

Nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków

Cena: 80,8589,00 zł Więcej Do koszyka
Wpływ zabudowy hydrotechnicznej ... Wpływ zabudowy hydrotechnicznej ...

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na roślinność terasy zalewowej rzeki Czarny Dunajec

Cena: 13,00 Więcej Do koszyka
Stan środowiska rzeki południowej Polski Stan środowiska rzeki południowej Polski

Stan środowiska rzeki południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty

Cena: 8,50 Więcej Do koszyka
Eutrofizacja cieków wodnych zlewni ... Eutrofizacja cieków wodnych zlewni ...

Eutrofizacja cieków wodnych zlewni Warty w latach 1992-2002

Cena: 39,9055,00 zł Więcej Do koszyka
Zróżnicowanie i chemizm osadów małych... Zróżnicowanie i chemizm osadów małych...

... osadów małych zbiorników wodnych w krajobrazie młodoglacjalnym

Cena: 39,70 Więcej Do koszyka
Gruby rumosz drzewny: depozycja ... Gruby rumosz drzewny: depozycja ...

Gruby rumosz drzewny: depozycja w rzece górskiej, postrzeganie i wykorzystanie do rewitalizacji cieków górskic

Cena: 28,00 Więcej Do koszyka
Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej ... Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej ...

Denitryfikacja ścieków przemysłowych o dużej zawartości azotanów

Cena: 25,00 Więcej Do koszyka
Wyznaczanie wezbrań powodziowych w ... Wyznaczanie wezbrań powodziowych w ...

Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych

Cena: 16,00 Więcej Do koszyka
Toksyczność i biodegradacja insektycydów Toksyczność i biodegradacja insektycydów

Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych

Cena: 8,00 Więcej Do koszyka
 
Ładowanie...