Wpływ jakości środowiska przyrodniczego

Dostępność: dostępny

Nr produktu: so-0015

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 31,0021,00

Do koszyka
Wpływ jakości środowiska przyrodniczego na nasze zdrowie. Analiza przestrzenna na przykładzie Poznania.

Autorka: Lidia Poniży

Z recenzji:

Analiza stanu środowiska w aspekcie oceny stanu zdrowia ludności, a zwłaszcza występowania chorób, jest bardzo aktualna. Wybór tematu pracy jest bardzo trafny i stanowi wyzwanie chwili (…) Przedstawiona do recenzji praca dotyczy pogranicza takich nauk, jak geografia, ekologia i epidemiologia środowiskowa. Autorka wykazała dużą dojrzałość badawczą i dobre przygotowanie metodologiczne. Zastosowana przez nią metoda oceny środowiska przyrodniczego, przy jednoczesnej analizie zachorowalności na wybrane choroby cywilizacyjne, pozwoliła wykazać zależności między stanem środowiska a zdrowiem ludności. Praca ma charakter interdyscyplinarnej monografii naukowej. Ma ona również duże walory praktyczne dla miasta Poznania. Może stanowić cenne źródło informacji o stanie środowiska przyrodniczego oraz zachorowalności mieszkańców Poznania na choroby cywilizacyjne.
prof. UM dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak

Na podkreślenie zasługuje fakt, że praca ta jest udaną próbą dialogu naukowego i znalezienia wspólnego pola badawczego z innymi dziedzinami nauki i kierunkami badawczymi. Rzadko zdarza się w tego rodzaju pracach, by tak efektywnie wykorzystać trudny do opracowania materiał podstawowy, jakim były pochodzące z różnych źródeł informacje o zachorowaniach na choroby cywilizacyjne, a jednocześnie zebrać i przeanalizować złożone dane o stanie środowiska przyrodniczego. Szczególne znaczenie ma wykazanie przez autorkę możliwości efektywnego wykorzystania Geograficznego Systemu Informacyjnego, jakim jest mapa sozologiczna, przy jednoczesnym wskazaniu konieczności uzupełniania jej o podstawowe dane liczbowe z innych źródeł. Jest to praca rozszerzająca studia nad rzeczywistymi relacjami człowiek–środowisko.
prof. dr hab. Leon Kozacki

Dr Lidia Poniży jest pracownikiem naukowym Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM w Poznaniu

Treść

1. Wstęp
1.1. Cel pracy w świetle przedmiotu badań geografii medycznej
1.2. Ujęcie problemu badawczego w literaturze polskiej i zagranicznej
1.3. System miasta jako obiekt badań ekologiczno-krajobrazowych
1.4. Podział obszaru Poznania na jednostki przestrzenne dla oceny wpływu środowiska przyrodniczego na zdrowie mieszkańców
1.5. Podstawowe źródła informacji i ich ocena
2. Procedura badawcza i metody pracy
2.1. Analiza materiałów archiwalnych, statystycznych i kartograficznych
2.2. Metody analizy porównawczej
2.2.1. Metody oceny stanu środowiska przyrodniczego
2.2.2. Metody badań stanu zdrowia
2.2.3. Metody korelacyjne
2.3. Metody klasyfikacyjne
3. Stan środowiska przyrodniczego miasta Poznania
3.1. Wskaźniki oceny stanu środowiska przyrodniczego
3.2. Wykorzystanie cech diagnostycznych i wskaźników cząstkowych do konstrukcji syntetycznego wskaźnika stanu środowiska
3.3. Przestrzenna diagnoza stanu środowiska przyrodniczego miasta Poznania
3.3.1. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika degradacji atmosfery
3.3.2. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika degradacji litosfery
3.3.3. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika degradacji hydrosfery
3.3.4. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika infrastruktury
3.3.5. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika degradacji środowiska przyrodniczego
3.3.6. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika walorów fitosfery
3.3.7. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika walorów hydrosfery
3.3.8. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika obszarów chronionych
3.3.9. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika walorów środowiska przyrodniczego
3.4. Rozkład przestrzenny syntetycznego wskaźnika stanu środowiska przyrodniczego
4. Charakterystyka ludnościowa miasta Poznania
4.1. Dynamika i struktura ludności Poznania w latach 1989–1998
4.2. Analiza demograficzna ludności w poszczególnych jednostkach przestrzennych
5. Choroby cywilizacyjne a środowisko przyrodnicze
5.1. Wpływ stanu środowiska na zdrowie mieszkańców Polski
5.2. Wybór chorób cywilizacyjnych do analizy zachorowalności
5.3. Czynniki wpływające na zachorowalność na wybrane choroby cywilizacyjne
5.3.1. Czynniki wpływające na zachorowalność na nowotwory
5.3.2. Czynniki wpływające na zachorowalność na choroby układu oddechowego
5.3.3. Czynniki wpływające na zachorowalność na choroby układu krążenia
6. Analiza zachorowalności na wybrane choroby cywilizacyjne
6.1. Analiza zachorowalności na pierwotne nowotwory najczęstszych umiejscowień
6.1.1. Zachorowalność na pierwotne nowotwory najczęstszych umiejscowień według wieku
6.1.2. Zachorowalność na pierwotne nowotwory najczęstszych umiejscowień według płci
6.2. Analiza zachorowalności na wybrane choroby układu oddechowego
6.2.1. Zachorowalność na wybrane choroby układu oddechowego według wieku
6.2.2. Zachorowalność na wybrane choroby układu oddechowego według płci
6.3. Analiza zachorowalności na wybrane choroby układu krążenia
6.3.1. Zachorowalność na wybrane choroby układu krążenia według wieku
6.3.2. Zachorowalność na wybrane choroby układu krążenia według płci
6.4. Wpływ struktury wiekowej na wartość współczynnika zachorowalności
7. Zależności korelacyjne pomiędzy wskaźnikami dotyczącymi stanu środowiska przyrodniczego i współczynnikami zachorowalności na wybrane choroby cywilizacyjne
8. Podsumowanie
8.1. Podsumowanie wyników i wnioski
8.2. Zmiana statusu polityki ekologicznej a badania zdrowia człowieka w aspekcie koncepcji ekorozwoju
Bibliografia

Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Sorus
Liczba stron: 137
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-89949-45-5
Oprawa: broszurowa
Inni kupili:
Lasy i zarośla. Zbiorowiska roślinne Polski Lasy i zarośla. Zbiorowiska roślinne Polski

Klucz do identyfikacji ważniejszych jednostek, 500 fotografii, schematy

Cena: 94,1899,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...