Wpływ zagospodarowania terenu na ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: wa-0026

W sklepie dodano: 4 stycznia 2017

udostępnij

Cena: 38,00

Do koszyka
Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny w małych zlewniach na przykładzie Sufragańca i Silnicy

 Autor: Tadeusz Ciupa

Celem pracy jest określenie wpływu zróżnicowanego zagospodarowania zlewni na odpływ i transport fluwialny Sufragańca, który odwadnia leśno-rolniczy obszar z nieznacznym udziałem terenów zurbanizowanych na obrzeżach Kielc, oraz Silnicy – przepływającej przez silnie zurbanizowany obszar ww. miasta. Badania stacjonarne, oparte na sieci stałych przekrojów hydrometrycznych, oraz inne prace terenowe, a także laboratoryjne i kameralne zmierzały do rozpoznania m.in.:
► Przyrodniczych i antropogenicznych uwarunkowań spływu wód powierzchniowych,
► Obszarów zasilania koryt i potencjalnych źródeł materiału do transportu fluwialnego,
► Kształtowania się odpływu, szczególnie podczas wezbrań, z biegiem rzek w zlewniach o zróżnicowanym charakterze zagospodarowania,
► Dynamiki i mechanizmu transportu materiału rozpuszczonego i zawiesiny w profilach podłużnych rzek w cyklu rocznym oraz podczas różnych typów wezbrań,
► Uwarunkowań transportu i depozycji ładunku dennego.

Do badań wybrano dwie małe zlewnie o podobnej powierzchni i cechach środowiska geograficznego, ale o odmiennym zagospodarowaniu. Przyjęto, że warunki zlewni porównawczych spełniają dwie sąsiadujące ze sobą, położone w Górach Świętokrzyskich zlewnie rzek: Sufragańca i Silnicy, które są lewobrzeżnymi dopływami Bobrzy w dorzeczu Nidy. Rzeka Sufraganiec odwadnia zlewnię leśno-rolniczą z rosnącym w dół udziałem terenów zurbanizowanych, natomiast rzeka Silnica bierze początek na terenach zalesionych, a następnie przepływa przez tereny zurbanizowane Kielc.

 

 
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: Wyd. UHP JK
Liczba stron: 251
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-7133-409-2
Oprawa: broszurowa


Ładowanie...