Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu ...

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: ii-0016

W sklepie dodano: 19 października 2012

udostępnij

Cena: 33,90

Do koszyka
Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu populacji kornika drukarza w wybranych parkach narodowych w Karpatach

Autor: Wojciech Grodzki

Wykorzystanie pułapek feromonowych jest metodą rekomendowaną do śledzenia wieloletniej dynamiki liczebności populacji kornika drukarza, zwłaszcza w zakresie określania trendów jej zmian w nawiązaniu do nasilenia wydzielania się posuszu. Dowodzą tego zarówno informacje z piśmiennictwa, jak i prezentowane w pracy wyniki badań z lat 1998-2003. Szczegółowe analizy wskazują na istnienie takiej zależności na poziomie ograniczonych terytorialnie, bardziej jednorodnych obiektów badawczych. Dotyczy to w szczególności wyników analiz przestrzennych z zastosowaniem narzędzi GIS. Próby takiego podejścia w odniesieniu do pułapek feromonowych na kornika drukarza były dotąd bardzo nieliczne i dostarczyły jedynie wstępnych wyników, a w Polsce analiz takich jak dotychczas nie podejmowano. W warunkach ograniczonych obszarów (wschodnia część Bieszczadzkiego P.N., centralna część Gorczańskiego P.N., wschodnia część Tatrzańskiego P.N.) możliwe jest monitorowanie ogólnych trendów zmian dynamiki liczebności populacji kornika drukarza za pomocą pułapek, przy zachowaniu ścisłego reżimu metodycznego prowadzenia tych obserwacji. Wprawdzie wyniki monitoringu prowadzonego przez okres 20 lat w na całym obszarze Gorczańskiego P.N., gdzie reżim taki był dotrzymywany, nie potwierdzają ścisłego związku wielkości średnich odłowów i miąższości wydzielonego posuszu w kolejnych latach, jednak dotyczą one dużego i bardzo zróżnicowanego obszaru leżącego w granicach Parku. Na wyniki uzyskiwane przy pomocy pułapek w znacznym stopniu wpływają bowiem warunki środowiskowe, zwłaszcza ukształtowanie terenu oraz wiek i skład gatunkowy drzewostanów. Natomiast wpływ pułapek na środowisko leśne, w tym entomofaunę, jest niewielki.

Rok wydania: 2007
Wydawnictwo: IBL
Liczba stron:
Format:  cm
ISBN: 978–83–87647–69–8
Oprawa: broszurowa

Inni kupili:
Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana

Ponad 100 głównych gatunków bezkręgowców występujących w Polsce

Cena: 20,9024,90 zł Więcej Do koszyka
Live Trapping of Small Mammals: A Practical Guide Live Trapping of Small Mammals: A Practical Guide

This guide is intended to provide practical advice on trapping small mammals

Cena: 55,07 Więcej Do koszyka
Plant Galls Plant Galls

Covers gall-makers, communities and interactions, identification, keys, food webs...

Cena: 136,62 Więcej Do koszyka
Ładowanie...