Wykorzystanie roślin i zbiorowisk synantropijnych ...

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: kl-0012

W sklepie dodano: 19 sierpnia 2013

udostępnij

Cena: 39,00

Do koszyka
Wykorzystanie roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni Lublina

 Autorka: Ewa Trzaskowska

Treść

Wstęp
Przedmiot, cel i zakres pracy
Metody badań
   Zbieranie danych
   Ocena czasowych zmian występowania zbiorowisk synantropijnych
   Określenie powierzchni zbiorowisk synantropijnych
   Określenie występowania przestrzennych kompleksów zbiorowisk synantropijnych na terenie Lublina
   Klasyfi kacja fl ory synantropijnej Lublina
   Waloryzacja roślin i zbiorowisk synantropijnych w aspekcie możliwości ich wykorzystania na terenach zieleni
Stan badań
   Badania roślinności synantropijnej miast
   Miasto jako obiekt badań ekologicznych
   Roślinność synantropijna jako obiekt badań ekologicznych
   Ekologiczne koncepcje rozwoju miast
   Wykorzystanie i zastosowanie roślinności synantropijnej na terenach zieleni miast
Charakterystyka wybranych elementów środowiska przyrodniczego Lublina
   Położenie i granice
   Ukształtowanie terenu i warunki geologiczne
   Warunki glebowe
   Klimat
   Stosunki wodne
   Ogólna charakterystyka roślinności naturalnej i seminaturalnej
   Zarys przemian w środowisku przyrodniczym na tle powstawania i rozwoju Lublina
   Główne formy użytkowania terenu
Wyniki. Zróżnicowanie zbiorowisk synantropijnych Lublina
   Charakterystyka zbiorowisk synantropijnych Lublina
   Ocena zmian występowania zbiorowisk synantropijnych na terenie badań
   Analiza dominacji powierzchniowej roślinności synantropijnej Lublina
   Struktura kompleksów przestrzenno-funkcjonalnych zbiorowisk synantropijnych
   Zróżnicowanie fl orystyczne zbiorowisk synantropijnych
Kryteria zastosowania roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni miast
   Wpływ roślin synantropijnych na poprawę warunków środowiskowych w miastach
   Znaczenie roślin i zbiorowisk synantropijnych dla zwierząt
   Walory estetyczne roślin i zbiorowisk synantropijnych
   Akceptowalność roślin synantropijnych
   Ocena wizualna zbiorowisk synantropijnych
   Ochrona różnorodności biologicznej
Wytyczne tworzenia terenów zieleni wykorzystujących rośliny i zbiorowiska synantropijne
   Wytyczne wprowadzania roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni
   Zastosowanie roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni Lublina
Dyskusja
Podsumowanie i wnioski
Piśmiennictwo

Rok wydania

2013

Wydawnictwo:

KUL

Liczba stron:

236

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-7702-628-1 

Oprawa:

broszurowa


Inni kupili:
The Biology of Peatlands The Biology of Peatlands

Peatlands form important landscape elements in many parts of the world and play ...

Cena: 294,25 Więcej Do koszyka
Skamieniałe drewno Skamieniałe drewno

Skamieniałe drewno drzew gatunków liściastych, iglastych oraz paproci

Cena: 154,90169,00 zł Więcej Do koszyka
Rośliny leśne Rośliny leśne

Ponad 800 gatunków podzielonych na warstwę drzew, krzewów, runa i ...

Cena: 114,37139,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...