Występowanie stawonogów na róży dzikiej ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kl-0011

W sklepie dodano: 6 marca 2018

udostępnij

Cena: 50,00

Do koszyka
Występowanie stawonogów na róży dzikiej (Rosa canina L.) i róży pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.) w zieleni miejskiej Lubelszczyzny i Mazowsza Zachodniego

Autorka: Magdalena Lubiarz

Treść

Wstęp
1. Przegląd piśmiennictwa
1.1. Charakterystyka badanych gatunków róż
1.2. Wpływ warunków miejskich na rośliny i stawonogi
1.2.1. Rośliny w krajobrazie miejskim
1.2.2. Stawonogi a krajobraz miejski
1.3. Czynniki decydujące o wyborze rośliny żywicielskiej przez mszyce
1.4. Żerowanie mszyc w tkankach roślinnych i jego rejestracja z wykorzystaniem techniki EPG
2. Materiał i metody
2.1. Badania dotyczące stawonogów występujących na różach
2.2. Metody analiz chemicznych
2.3. Metodyka badań nad żerowaniem mszyc techniką EPG
2.4. Statystyczne analizy porównawcze i zastosowane wskaźniki
3. Charakterystyka terenu badań
3.1. Opis stanowisk badawczych
3.2. Przebieg pogody w regionach badań w kolejnych latach obserwacji
3.3. Zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach lubelskiej i warszawskiej
4. Wyniki i ich dyskusja
4.1. Wyniki analiz chemicznych
4.1.1. Zawartość azotu, białek, aminokwasów i fenoli w liściach róży dzikiej i róży pomarszczonej uprawianych w warunkach kontrolowanych
4.1.2. Zawartość chloru, fosforu, potasu i magnezu oraz odczyn pH gleby w stanowiskach badawczych
4.1.3. Zawartość wybranych pierwiastków w liściach badanych róż oraz sucha i świeża masa liści
4.2. Róże dzika i pomarszczona jako żywiciele stawonogów w warunkach miejskich
4.2.1. Skład gatunkowy i liczebność stawonogów zebranych z róży dzikiej i róży pomarszczonej
4.2.2. Analiza udziału procentowego zebranych stawonogów
4.2.3. Dynamika liczebności mszyc na róży dzikiej i róży pomarszczonej
4.2.4. Struktura dominacji i różnorodność gatunkowa zgrupowań mszyc na badanych różach
4.2.5. Obserwacje cykli życiowych mszyc na badanych krzewach róż
4.2.5.1. Liczba jaj składanych przez mszyce na różach
4.2.5.2. Przeżywalność jaj mszyc na róży pomarszczonej
4.2.5.3. Obserwacje bionomii wybranych gatunków mszyc
4.2.6. Elektroniczny zapis żerowania (EPG) Macrosiphum rosae na różach dzikiej i pomarszczonej
Podsumowanie wyników i wnioski
Bibliografia
Spis tabel, rycin i fotografii
List of tables, figures and photographs
Summary

Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: KUL
Liczba stron: 258
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-8061-217-4
Oprawa: broszurowa
Ładowanie...