Zakres, tempo i mechanizmy zmian w ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0204

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 16,00

Do koszyka
Zakres, tempo i mechanizmy zmian w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Część II.

Studia Naturae 54, cz. II


Treść

Zakres, tempo i mechanizmy zmian w lasach chronionych w polskich parka narodowych i rezerwatach przyrody - wprowadzenie.
Wieloletnia dynamika drzewostanów naturalnych na przykładzie dwóch zbiorowisk leśnych Białowieksiego PN: Pino-Quercetum i Tilio-Carpinetum.
Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów w dawnym rezerwacie "Turbacz" w okresie 1965-2000.
Zmiany we florze rezerwatu "Zwierzyniec w latach 1978-2002.
Status dynamiczny zbiorowisk leśnych Karkonoszy przed i po wielkoobszarowym zamieraniu drzewostanów świerkowych.
Owady kambiofagiczne w wybranych górskich drzewostanach świerkowych objętych statusem ochronnym.
Przemiany drzewostanu bukowego w rezerwacie "Segiet" na Wyżynie Śląskiej.
Dawne plany urządzenia gospodarstwa rezerwatowego jako źródło informacji o przemianach zbiorowisk leśnych objętych ochroną rezerwatową.
Zmiany we florze rezerwatu przyrody "Ostrów Panieński" koło Chełmna w latach 1965-2001.
Dynamika górnej granicy lasu w Bieszczadach Zachodnich - zmiany w ciągu półtora wieku.
Spontaniczne zmiany składu gatunkowego lasów naturalnych w obszarach ochrony ścisłej Roztoczańskiego PN.
Dynamika defoliacji i zamierania świerczyn w Sudetach i Karpatach.
Zmiany żywotności drzew oraz wielkości i struktury wiekowej wybranych populacji jodły pospolitej na północnej granicy zasięgu w zachodniej Polsce.
Rezerwatowa ochrona jodły pospolitej Abies alba na granicy zasięgu w Plsce Środkowej w aspekcie przemian roślinności.

Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: PAN IOP

Liczba stron:

212

Format:

17x23,5 cm

ISSN:

0081-6760

Oprawa:

broszurowa

Ładowanie...