Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin

Dostępność: dostępny w ok. 5 dni roboczych

Nr produktu: nt-0003

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 59,0055,00

Do koszyka
Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin

Autorzy: Bell J.N.B., Treshow M.

W książce zawarto charakterystykę głównie obecnego stanu zanieczyszczeń powietrza, ich oddziaływania na uprawy rolnicze i leśne z uwzględnieniem zmian w środowisku w bardzo szerokim zakresie: od poziomu komórkowego po skalę globalną. Obszernie omówiono źródła powstawania i emisji zanieczyszczeń, ich rozprzestrzenianie i przemiany w atmosferze ziemskiej. Opisano zachowanie się w powietrzu i oddziaływanie na roślinność takich substancji, jak: etylen, nitrofenole, kwas trichlorooctowy, tlenki azotu i inne jego związki, ozon, ditlenek siarki, chlorowodór i fluorowodór oraz ich mieszaniny. Uwzględniono też wpływ warunków klimatycznych, pogodowych i glebowych na podatność roślin na te zanieczyszczenia. Zwrócono uwagę na zależność między zanieczyszczeniami powietrza i związanym z nim efektem cieplarnianym a zmianą klimatu.
 
Jest to podręcznik dla studentów wydziałów biologicznych, chemicznych, rolniczych oraz kierunku ochrona środowiska na uniwersytetach i politechnikach. Może też być źródłem wiedzy dla pracowników inspektoratów ochrony środowiska, wydziałów ochrony środowiska urzędów gmin oraz dla wszystkich zajmujących się zawodowo ochroną środowiska, a zwłaszcza jakością powietrza.
 
Treść
 
1. Wstęp
2. Rys historyczny
3. Emisje, dyspersje i transformacje atmosferyczne
4. Depozycja zanieczyszczeń i przyswajanie ich przez rośliny
5. Wpływ utleniaczy na poziomach: biochemicznym, komórkowym i fizjologicznym ze szczególnym odniesieniem do ozonu
6. Wpływ utleniaczy na poziomie organizmu i zbiorowiska roślinnego
7. Tlenki azotu: stare problemy i nowe wyzwania
8. Wpływ dwutlenku siarki
9. Wpływ fluorków
10.Wpływ lotnych związków Organicznych
11.Wpływ zanieczyszczeń pyłowych
12.Skutki wzrostu depozycji azotu
13.Wpływ kwaśnej depozycji mokrej
14.Wpływ mieszanin zanieczyszczeń
15.Degradacja lasów a zanieczyszczenie powietrza: ocena stanu zdrowotnego lasów Europy, płn.- wsch. części USA i płd.- wsch. Kanady
16.Wpływ depozycji kwaśnej na ekosystemy wodne
17.Efekty oddziaływań na mszaki i porosty
18.Modyfikujący wpływ warunków środowiskowych na reakcje roślin
19.Interakcje między substancją zanieczyszczającą a stresem abiotycznym
20.Wpływ substancji zanieczyszczających pochodzenia atmosferycznego na stres biotyczny
21.Efekty zanieczyszczeń powietrza w krajach rozwijających się
22.Wytyczne dotyczące jakości powietrza i ich rola w polityce kontroli zanieczyszczeń
23.Zanieczyszczenia powietrza a zmiana klimatu
24.Wnioski i wskazówki na przyszłość
Dodatek
Skorowidz

Rok wydania

2016

Wydawnictwo:

WNT

Liczba stron:

526

Format:

17x24 cm

ISBN:

83-204-2947-1

Oprawa:

broszurowa

 
Ładowanie...