Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: ir-0012/1048

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 39,90

Do koszyka
Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych,

Autor: Wincenty Kilarski

Przedmowa:
O ile autorowi wiadomo, to na światowym rynku księgarskim jest niewiele książek poświęconych wyłącznie histologii ryb. Osobiście znam jedynie dwa wydania zbiorowego dziełka autorów japońskich pt. An Atlas of Fish Histology, pod redakcją F. Takashimy i T. Hibiya (Gustav Fischer Verlag, Tokyo, Stuttgart, New York, 1982, 1995).

Nieco lepiej przedstawia się stan literatury poświęconej anatomii ryb. Opracowanie Wilhelma Hardera z roku 1947 Anatomie der Fische doczekało się w roku 1976 tłumaczenia na język angielski i zostało wydane pod tytułem Anatomy of Fishes (E. Schweizerbart, Stuttgart). Niepodobna pominąć milczeniem wielotomowego dzieła uczonych francuskich – TraitJ de Zoologie pod redakcją P. GrassJ (Mason, Paris 1956), w którym trzy tomy (Agnathes et poissons) przeznaczono na omówienie systematyki i morfologii ryb. Rybom spodoustym i kręgoustym poświęcone jest monumentalne dzieło E. Suworowa – Podstawy ichtiologii (PWN 1954), którego tytuł zapowiada wyczerpujące, jak na owe lata, informacje z dziedziny biologii i morfologii ryb jako szeroko rozumianej grupy strunowców. Spośród polskich autorów należy wymienić książkę Marii Brylińskiej (PWN 1986) pt. Ryby słodkowodne Polski oraz jej drugie wydanie w roku 2000. Autorka przedstawia w jednym z rozdziałów krótki zarys wybranych zagadnień z anatomii ryb, aby dalej opisywane struktury anatomiczne wykorzystać do opisów taksonomicznych, których ta książka głównie dotyczy. Polskiego opracowania omawiającego łącznie anatomię oraz histologię narządów ryb nie znalazłem. Trzytomowa praca Przedstrunowce i strunowce pod redakcją Z. Grodzińskiego, wydana przez PWN w roku 1979, omawia w jednej części zagadnienia związane z anatomią, embriologią i systematyką ryb, ale prawie zupełnie pomija wiadomości z histologii i cytologii narządów. Prawie ćwierć wieku upłynęło od trzeciego wydania książki pod redakcją Zygmunta Grodzińskiego pt. Anatomia i embriologia ryb (PWRiL 1981). Książka spotkała się z życzliwym przyjęciem czytelników, głównie studentów biologii i rolnictwa oraz ludzi zainteresowanych biologią ryb niezajmujących się zawodowo rybactwem. Szybki postęp w naukach spowodował, że książka Grodzińskiego powinna zostać całkowicie przeredagowana, zmieniona i wydana powtórnie. Niestety z sześciu autorów, którzy byli jej twórcami żyje jeszcze tylko dwóch. Zebranie obecnie tak dużego grona specjalistów, którzy chcieliby dokonać tego zadania, okazało się trudne.

Od zarania badań nad rybami morfologia była kluczem do poznania ich biologii. Mimo że obecna epoka koncentruje się głównie na opisywaniu zjawisk życiowych u ich podstaw molekularnych i do badań tych procesów zostały zaprzęgnięte potężne molekularne techniki badawcze, to znajomość struktury narządów i tkanek na poziomie komórkowym zawsze pozostanie podstawą do zrozumienia molekularnych mechanizmów życia.

Przystępując do przygotowania Zarysu anatomii i histologii ryb doskonałkostnych autor musiał założyć cały szereg ograniczeń. Po pierwsze książka zawiera opisy narządów głównie ryb doskonałokostnych, żyjących w wodach słodkich z obszarów środkowoeuropejskich. W niewielkim stopniu czytelnik znajdzie odniesienia do ryb morskich, a jedynie w szczególnie ważnych i biologicznie uzasadnionych przypadkach autor odwołuje się do ryb tzw. egzotycznych, pochodzących z różnych akwenów świata. Opisy histologiczne i cytologiczne narządów zostały opracowane na przykładzie głównie ryb rodzimych lub kosmopolitycznych, które są powszechnie znane przeciętnemu czytelnikowi albo ryb gospodarczo użytecznych. Opracowanie jest dziełem jednego autora, co w dużym stopniu ogranicza prezentowaną wiedzę. Jednak autor ma nadzieję, że podręcznik Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych zapełni, przynajmniej w minimalnym stopniu, lukę, jaka istnieje w polskim piśmiennictwie rybackim, a krytyka, która może się pojawi, pozwoli autorowi ocenić swoją wiedzę.

Rok wydania

2007

Wydawnictwo:

IRS

Liczba stron:

272

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-60111-20-8

Oprawa:

broszurowa

Inni kupili:
Atlas of xerothermic weevils distribution in Poland Atlas of xerothermic weevils distribution in Poland

Opracowanie na temat rozprzestrzeniania 116 gatunków kserotermicznych ryjkowców

Cena: 40,00 Więcej Do koszyka
Fauna kleszczy (Ixodida) Europy Środkowej Fauna kleszczy (Ixodida) Europy Środkowej

Pierwsze tak obszerne i kompletne opracowanie i podsumowanie wiedzy o kleszczach

Cena: 42,00 Więcej
Ascid Mites (Acari, Mesostigmata) ... Ascid Mites (Acari, Mesostigmata) ...

Monografia 94 gatunków z kluczami

Cena: 59,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...